På gång

De senaste veckorna har jag ägnat ganska mycket tid och energi åt att förbereda inför den 11:e oktober och vår satsning ”Från mörker till ljus”. Det har handlat om planerings träffar, försöka hålla ihop trådarna mellan olika arbetsgrupper och ha en överblick på hela satsningen. Därför kändes det lite snopet när jag i måndags fick ett samtal från en person i teamet kring Sebastian Stakset som berättade att de tyvärr måste avboka Sebastians besök i Gråbo. Så här har vi sammanfattat det på församlingens Facebooksida:

Vi har tyvärr tråkiga nyheter. Sebastian Stakset har via sitt team idag meddelat att de ställt in besöket i Gråbo. Detta, enligt de uppgifter vi har, pga en av halsinfektion som inte ger med sig och på läkares inrådan behöver Sebastian därför återhämta sig med lugnare tempo några vecko. Många hade sett fram emot detta, både vi som planerat inför besöket, men även för alla er som sett fram emot att komma och lyssna. Så tyvärr, det blir inte någon kväll i Gråbo med Stakset den här fredagskvällen.

Jag får erkänna att det är lite förvirrande i ljuset av vad jag upplevt vara Guds ledning och bönesvar kopplade till förberedelserna av samlingen den 11:e oktober. Men Gud håller våra liv och sin församling i sin hand. Vi förtröstar inte på människor utan på Gud och hans folk är fortfarande bärare av uppdraget att gå ut i hela världen med budskapet om Jesus Kristus. Därför kommer vi ändå göra vissa saker som ”egentligen” var ämnat som förberedelse till Sebastians besök.

Mitt i allt som händer har jag ledig helg kommande helg men är tillbaka i tjänst som vanligt på tisdag.

Våffelkyrka

På fredag är du som vill välkommen att vara med på torget och möta människor. Vi serverar våfflor, samtalar, ber och betjänar människor som vi i vanliga fall inte möter innanför kyrkans väggar. Samling i centrumkyrkan kl 14:30.

Förebedjarundervisning

Som ett led i förberedelserna inför ”Från mörker till ljus” har vi kallat Birgitta Sjöström Asa att komma till Gråbo för att undervisa och träna förebedjare. Även om samlingen den 11:e nu blivit inställd så kvarstår behovet av att utrusta förebedjare till tjänst i våra församlingar. Så du som är engagerad som förebedjare, eller skulle vilja vara det, eller som i all enkelhet vill ta del av god undervisning kring förbön och befrielse har ändå chansen att ikväll söka dig till församlingshemmet för en samling med Birgitta Sjöström Asa. Samlingen börjar kl 18.30.

Ekumenisk bönehelg

En gång per termin ber församlingarna i Gråbo tillsammans under en ekumenisk bönehelg. Så här beskriver våra vänner i Svenska kyrkan i den folder de tagit fram om innehållet i helgen:

Varmt välkomna till ekumenisk bönehelg Vi samlas från alla tre församlingarna i Gråbo för att be och få vara i Guds närvaro. I Hans närhet förvandlas vi, och vi får be att Hans rike får växa och ta plats mitt ibland oss. Vi kommer särskilt att be för tillfället då Sebastian Stakset kommer (11 oktober). Under denna helg kommer Minnie Anthony, från Indien, som är pastor och ledare för ett barnhem i Indien. Hon kommer dela med sig av sitt liv och av sin erfarenhet av bönens kraft. Alla samlingar är i Stora Lundby församlingshem. Kom och var med och be!

När ”Från mörker till ljus” blivit inställt fokuserar vi ännu mer på att söka Herrens ansikte för att bli berörda och förvandlade i hans närvaro. Du hittar program för bönehelgen här: https://www.equmeniakyrkangrabo.se/bonehelg2019/ eller på kyrktorget i pappersformat.

Samtalsgrupp ”Upprättelse & helande”

I söndags pålystes om en samtalsgrupp med temat ”Upprättelse & helande” som församlingens omsorgspastor, Carina Hult, bjuder in till.

Genom livet bär vi med oss erfarenheter och förluster som gör oss sårbara. Gud är tröstens Gud och vill möta oss där vi befinner oss. Med en bok som grund delar vi erfarenheter av livet och ber för varandra.

Carina Hult och Monica Claesson är med som samtalsledare. Om du skulle vilja vara med i en sådan grupp anmäler du dig så snart du kan till Carina Hult på carina.hult@equmeniakyrkangrabo.se eller 0729776724. Gruppen drar igång tisdag 24/9.

Till uppbyggelse

På söndag är temat för Gudstjänsten tacksägelse och Bibeln uppmanar faktiskt den som tror på Jesus att inte glömma bort att vara tacksam, inte ens under livets svårare passager. Aposteln Paulus skriver exempelvis så här i 1:a Thessalonikebrevet:

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. – 1 Thess 5:16-18 

Var alltid glada och tacka Gud i allt. Är det verkligen möjligt? Det är nog närmast omöjligt för en kristen om det inte vore för två saker.

För det första löftet om Andens närvaro i hennes liv. ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.” (Gal 5:22-23). Är det inte enastående uppmuntrande att veta att Gud vill ingjuta glädje i människor genom sin Ande? Smaka på ordet glädje. Bara att tänka på ordet gör ju en glad!

För det andra, det är nog närmast omöjligt att vara glad och tacka Gud i alla livets omständigheter om det inte också vore för Guds löften att i allt finnas närvarande. Paulus skriver i Romarbrevets åttonde kapitlet att vi ”vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” Lägg märke till att Paulus inte skriver att allt blir bra här i livet för den som älskar Gud, även om denna text många gånger har tolkats så. Nej, allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, dem som han har planerat att forma till likhet med Kristus. Så nej, alla omständigheter i ditt liv kommer inte samverka till det bästa här i världen. Men allt som händer i ditt liv, till och med det djupt smärtsamma och det som sätter din tro på prov, allt det använder Gud för att göra dig mer Kristuslik.

Där har du två anledningar, och det finns många fler, till att en kristen alltid kan vara tacksam till Gud. Han vill ingjuta glädje i dig och han använder ditt livs mörkaste stunder för att göra dig lik sin son Jesus Kristus.

Amen

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Församlingslägret. Tacka Gud för den fina församlingsdagen som vi fick ha tillsammans.
  • Konfastarten. Be för alla våra nya konfirmander som kommer till oss ska få ett riktigt bra konfirmationsår hos oss och att det får bli ett betydelsefullt år för dem.
  • Ledare scout. Det finns behov av fler ledare i församlingens scoutkår. Be att Gud sänder arbetare till skörden.
  • Möteplatsmedhjälpare. Tacka Gud för att flera personer vill hjälpa till på Mötesplats under tiden som en av de ansvariga för Mötesplats återhämtar sig från sviterna av sin operation.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo