ALPHA

Alpha är en kurs som där deltagarna under ett antal kurstillfällen utforskar den kristna tron. Varje tillfälle tar upp ett särskilt tema och frågor som rör tro och syftar till att inspirera till samtal. Alpha är ett koncept som finns långt utanför Sveriges gränser. Du kan hitta Alphakurser som hålls i hem, på caféer, universitet och i kyrkor. Alphakurser ser olika ut från plats till plats men har det gemensamt att de består av mat, föredrag och goda samtal. Mat har en märklig förmåga att föra människor samman. Att äta tillsammans skapar en gemenskap och tillhörighet i vitt skilda miljöer. Så är det också på Alpha. Att äta tillsammans bidrar till att kursdeltagarna lär känna varandra. Föredragen syftar till att engagera och att inspirera till samtal och framförs antingen av en föredragshållare på plats eller via film. I föredragen tas stora frågor upp och relateras till den kristna tron. En kurs ger kunskap om grunderna i tron genom att lyfta frågor som ”Vem är Jesus” ”Hur ska jag kunna tro?” ”Hur och varför ska jag be?”

Den del som kursdeltagarna oftast uppfattar som värdefullast är samtalsdelen, då kursdeltagarna ges möjlighet att dela tankar och funderingar kring dagens ämne. Det finns inga krav på att man måste säga något och ingen fråga är för dum (på riktigt, alla frågor är välkomna). Att få ställa sina frågor och lyssna till andras utgör en möjlighet att höra andras perspektiv och delge sitt eget i en god och öppen miljö.

Information & anmälan

Kontaktperson: Andreas Engström
E-post:
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

Kostnad

Varje samling kostar 40 kr. Då ingår mat, fika och kursmaterial.

Tid

Onsdagar 18:30
Nästa kurs börjar:

KONTAKTA ALPHAKURSANSVARIG