VAD VI GÖR

Gud och människor först. Verksamheter sedan.

Equmeniakyrkan Gråbo är en församling bestående av människor med olika bakgrunder och erfarenheter av livet. Men vi har en sak gemensamt, vi delar en tro på Jesus Kristus. Vi är kort sagt en kristen församling. Att vara kristen är inte något som man är själv utan tillsammans med andra. Därför försöker vår församlingen skapa och erbjuda mötesplatser och tillfällen då man vi möts för att dela livet med varandra. Samtidigt längtar vi efter att förmedla erfarenheten av Guds kärlek och mötet med Jesus till människorna i vår omgivning. Det är därför vi driver de verksamheter vi gör. Gud och människor först. Verksamheter sedan.