Våra medarbetare

Som pastor och föreståndare är det Andreas uppgift att tillsammans med församlingens styrelse leda och utveckla församlingen och dess arbete. Andreas har därtill ett särskilt ansvar för att ge församlingen en bibelgrundad och tillämpbar undervisning om vad det innebär att leva som kristen i vår värld idag, hjälpa församlingens medlemmar att leva ut församlingens vision och att möta medlemmar med omsorg och omtanke.

Andreas är gift med Maria och har tre barn och bor i Gråbo. Du träffar lättast Andreas i samband med en gudstjänst eller bokar en tid med honom.

Kontakta Andreas

Carina arbetar som pastor i församlingen på halvtid med särskilt ansvar för omsorg och evangelisation. Det handlar många gånger om att odla relationer och att möta människor som befinner sig på olika platser i livet med omsorg, omtanke och stöttning. Carina har en spännande livsberättelse som rymmer både glädje och sorg. Kanske är det därför som hon bär på ett särskilt hjärta för människor som blivit sargade under sina livsvandringar.

Carina finns i Gråbo på tisdagar, fredagar och några söndagar per månad. Hon träffar gärna dig då.

Kontakta Carina

Ida har kanske den viktigaste och svåraste uppgiften i Equmeniakyrkan Gråbo. Hon är en av våra två ungdomsledare. Varje vecka träffar hon barn och unga i och utanför församlingen för att möta, se och vara med. I hennes jobb ingår att blanda allvar med lek, leda ungdomarna mot Jesus och finnas med som en förebild i vad det innebär att vara kristen.

Ida jobbar 75% i församlingen och bor i Gråbo.

Kontakta Ida

Ulrica har kanske den viktigaste och svåraste uppgiften i Equmeniakyrkan Gråbo. Hon är en av våra två ungdomsledare. Varje vecka träffar hon barn och unga i och utanför församlingen för att möta, se och vara med. I hennes jobb ingår att blanda allvar med lek, leda ungdomarna mot Jesus och finnas med som en förebild i vad det innebär att vara kristen.

Ulrica jobbar 75% i församlingen och bor i Gråbo.

Kontakta Ulrica

Vår tro

Den kristna tron menar att allt börjar med Gud. Världen vi finns i, har sitt ursprung hos honom och bär på spår av honom. Skönhet, glädje, kärlek och godhet kan inte förminskas till kemi i våra hjärnor. Djupt inom oss vet vi att det finns rätt och fel och vi längtar efter att älska och bli älskade. Det beror enligt kristen tro på att människan skapats till Guds avbild ämnad att, Gud till ära, återspegla sin skapares godhet och finna sin glädje i Gud. Men någonting är fel. Relationer går sönder, orättvisor gör sig påminda och människor både lider och utsätter andra för lidanden. Orsaken är enligt kristen tro att människan vänt sig bort från Gud, gjort uppror och satt sig själv som världens herre. Det här har skapat en spricka mellan Gud och människan.

De goda nyheterna är att Gud inte övergivit sin värld. Bibeln skildrar hur Gud med början hos en man, Abraham, i sin kärlek räddar världen. Abraham blir till ett folk, Israel som förbereds på att ta emot en räddare, Jesus Kristus. Jesus lever ett perfekt liv och bär i sin död konsekvenserna av människans uppror. Jesus besegrar döden och uppstår igen. Han tags upp till himlen med löfte om att komma åter för ställa världen till svars inför sig och så fullt ut återupprätta Guds goda styre igen.

När så sker skall det inte längre finnas något lidande, ingen död och ingen synd. Gud ska bli allt i alla. Men vi är inte där ännu. Vi lever fortfarande i ljuset av att Guds rike kom till världen genom Jesus och det hoppet om att världen väntar sin slutliga befrielse. Tills den dagen står erbjudandet om att ta emot Guds räddning kvar för var och en som vill tro.

Vår historia

Equmeniakyrkan Gråbo bildades 1870 men då under namnet Stora Lundby Missionsförsamling. Det fanns en stor längtan bland församlingens första medlemmar att bli levande kristna hela veckan och inte bara på söndagar. Församlingens historia sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden. Redan tio år tidigare, 1859, började ”den fria missionsverksamheten” i Gråbo. En tillresande predikant från Göteborg kom till Gråbo för att predika om Jesus och vikten av att ta emot honom i sitt liv. När församlingen senare grundades noterades det i församlingsstadgarna att syftet med församlingen var att mötas kring en levande tro på Jesus och sprida evangelium i Gråbo med omnejd. Åtta år senare byggde församlingens sin första kyrkbyggnad för 3000 kr inklusive inredning.

Församlingen har sedan den grundades varit livaktig och sett väckelser också i större skala. År 1924 var församlingens medlemsantal 332 och idag är är ca 250 personer medlemmar i församlingen. Allt sedan församlingens grundande har församlingen bjudit in Gråbos innevånare att ta del av ett rikt utbud av aktiviteter. Inte minst har församlingen riktat sig till barn och ungdomar inom ramen för Gråbo SMU som idag har bytt namn till Equmenia. Scoutgrupper, söndagsskola och tonårssamlingar har länge varit givna inslag i församlingslivet. Därtill har församlingen länge präglats av ett rikt musikliv vilket bland annat tagit sig uttryck i körarrangemang och återkommande konserter.

Hitta till oss