Personal

Pastor & föreståndare


Andreas Engström

Mobil: 0729-75 82 03
E-post: Maila Andreas

Omsorgspastor


Carina Hult

Mobil: 0729-77 67 24
E-post: Maila Carina

Ungdomspastor


Johannes Larsson

Mobil: 0737-69 77 52
E-post: Maila Johannes

Församlingen & ungdomsavdelningen

Mossalaggsvägen 6, 443 43 Gråbo (se karta)

E-post: info@equmeniakyrkangrabo.se

Vice församlingsföreståndare: Lars-Ove Johansson
Telefon: 0739-14 17 36
E-post: lars-ove.johansson@equmeniakyrkangrabo.se

Equmeniakyrkan Gråbo

Plusgiro: 838 13 – 6
Bankgiro: 606-3085
Swish: 123 511 13 49
Org.nr: 863500-0956

Equmenia Gråbo (Barn & ungdomsavdelningen)

Bankgiro: 5567-4642
Swish: 123 614 74 25

Ordinarie styrelse

John Olsson (Ordförande)
Anders Johansson (Vice ordförande)
Alf Källström (Sekreterare)
Birgitta Arvidsson (Kassör)
Kjell Jonsson (Representant i Barn och ungdomsråd)
Inger Karlsson
Anders Eriksson
AnneMarie Svenninghed
Annelie Nyberg

Adjungerande

Andreas Engström (Pastor och Föreståndare)
Carina Hult (Pastor med inriktning omsorg)
Lars-Ove Johansson (Vice Församlingsföreståndare)

Kontakt

Styrelsen samlas i regel 2:a tisdagen varje månad. Kontakta styrelsen via:
styrelse@equmeniakyrkangrabo.se

Barn & Ungdomsrådet (BUR) utgör styrelse & ledningsgrupp för Equmenia Gråbo som driver församlingens barn & ungdomsarbete. Här finns representanter för samtliga Equmenias verksamhetsgrenar.

Ordinarie ungdomsråd

Vakant (ordförande) –
Anders Svenninghed (vice ordförande)
Caroline Sävinger (vice ordförande)
Kjell Jonsson (kassör)
Maria Sand (sekreterare)
Carolina Eriksson

Adjungerade:

AnneMarie Svenninghed  (Styrelsens representant)
Johannes Larsson (Ungdomspastor)

UR samlas till möte en gång varje månad. Ungdomsrådet nås via e-post: ur@equmeniakyrkangrabo.se


Datum för årets BUR-möten:

Kommer senare.