BARN & UNGA

Equmenia Gråbo är namnet på Equmeniakyrkan Gråbos barn och ungdomsarbete. Nationellt består Equmenia av ca 400 lokala föreningar och 19 000 medlemmar över hela Sverige. Grunden för Equmenias arbete är den kristna tron och viljan att erbjuda barn och unga att upptäcka vem Jesus är. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i olika aktiviteter som exempelvis scoutkvällar och tonårssamlingar.

Equmenia Gråbo arbetar med samma värdegrund som Equmenia nationellt och erbjuder olika verksamheter för allt från de allra minsta från 3 år och uppåt till tonåringar. Alla barn och ungdomar i Gråbo är välkomna att vara med i den verksamhet som Equmenia erbjuder och varje medlem i vår lokala Equmeniaförening är fri att själv ta ställning till bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia Gråbo.

Medlemskap

Equmenia Gråbo drivs som en ideell förening och leds av Equmeniakyrkan Gråbos ungdomsråd (UR) Medlemskap kostar 500 kr/år. Alla är välkomna – ung som gammal. Genom ditt medlemskap får du rösträtt i föreningen och du är försäkrad när du deltar i våra aktiviteter. Kontakta Equmenia Gråbo för mer information om medlemskap.