LIVSNÄRA GRUPPER

Växa tillsammans

Församlingens livsnära grupper består av 6–15 personer som träffas i hem och på andra platser i Gråbo. De utgör sammanhang där det finns möjlighet att tillsammans studera bibeln, be, odla vänskap och växa i tro. Alla grupper leds av församlingsmedlemmar som får stöd och stöttning i deras roll. Allt för att grupperna skall bli de goda mötesplatser vi tror de kan vara.

Vi uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att vara med i en livsnära grupp för att i en mindre gemenskap uppleva Jesus och hans närvaro i dess mitt. Den livsnära gruppen är den primära platsen att tillsammans reflektera över vad det innebär att leva som en lärjunge till Jesus. Det betyder inte att det bara är församlingens medlemmar som är välkomna till en livsnära grupp eller att du måste ha en färdig kristen tro. Du är välkommen till en grupp oavsett vart i livet du befinner dig.

Du är välkommen att kontakta oss om du också vill vara del av en mindre gemenskap eller om du vill starta en ny livsnära grupp.

Ansvarig för de livsnära grupperna

Kontaktperson: Andreas Engström
Telefon: 0729-75 82 03
E-post:
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se

KONTAKTA KONTAKTPERSON