SÖNDAX

Barnen på söndagar

Söndax & Tweens är barnens egen gudstjänst där vi börjar med en gemensam storsamling i åldrarna 3-12 år nere i källaren. Vi sjunger tillsammans och får lyssna till ett bibeltema via drama, dockteater eller tal. Efter samlingen delar vi upp oss för olika aktiviteter.

Vi vet i dagsläget inte exakt vilka söndagar det blir, men följ oss gärna på sidorna nedan så ser ni när det blir av!
Instagram: @Equmeniakyrkangrabo
Facebook: ”Equmeniakyrkan Gråbo” & ”Equmenia Gråbo”

Välkommen

Praktisk information:

Kontaktperson: Christoffer Lilja
E-post:
Telefon:
0706-10 88 42

Tid:

Söndagar kl 11:15 – 12:15