KONFIRMATION

Konfa i Equmeniakyrkan

Tonåren och gymnasieåren är en period av stora förändringar, ställningstaganden och på många sätt en tid då grunden för livet läggs. Med den bakgrunden erbjuder Equmeniakyrkan Gråbo konfirmationsläsning. Det är ett erbjudande att ta reda på vad kristen tro är, vad den kan innebära för dig och samtidigt fundera över vad du själv tror på och vill med ditt liv. Under konfirmationsåret får du ta del av den kristna traditionens berättelse, vilket inkluderar bibelkunskap, historia, etik och trosuppfattningar. I undervisningen används olika former av pedagogik. Konfirmanden får lyssna till föreläsningar, ta del av grupp och samtalsövningar, lekar, videoklipp mm.Om du bor i Gråbo så bjuds du in till konfirmation det år du fyller 14 och går i åttonde klass. Du behöver inte oroa dig över att du skall behöva prestera något. Det är inga läxor och inga betyg. Det viktigaste är att du kommer på samlingarna och att du visar intresse för det vi gör tillsammans.

Är konfa för mig?

För alla som undrar om konfa verkligen är något för just dem så har vi gjort ett litet test som man kan göra, visserligen med glimten i ögat men icke desto mindre så tror vi att konfa är något som passar många olika slags människor.
Till testet

Konfa 2022/2023

Lämna kontaktuppgifter: shorturl.at/imPZ6

Uppstart

Konfirmationsläsningen i Equmeniakyrkan Gråbo 2022/2023 startar den 6:e september kl 18.30 med en uppstartssamling för vårdnadshavare och blivande konfirmander. Välkommen!

Konfahajk

Den 23/9 – 24/9 åker vi på hajk med konfirmanderna för att lära känna varandra bättre och få en god uppstart på konfirmationsåret. Mer info här: Konfauppstart och info om hajk

Konfirmationsläger

Att åka på läger brukar vara en av höjdpunkterna på konfirmationsläsningen. Preliminärt datum för läger denna gång är den 21/4 – 23/4 april 2023.

Festkväll

För att högtidlighålla att konfirmanderna gått igenom konfirmationsåret bjuder vi in till en festkväll för konfirmanderna och deras anhöriga den 23/5 – 2023 kl 18.00 – 21.00.

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmationsåret avslutas med en konfirmationsgudstjänst den 28/5 – 2023.

Frågor och intresseanmälan

Kontaktperson:
Andreas Engström & Johannes Larsson
E-post: 
andreas.engstrom@equmeniakyrkangrabo.se
johannes.larsson@equmeniakyrkangrabo.se
Telefon: 0729-75 82 03 alt. 0732-68 84 94

KONTAKTA KONFA-ANSVARIG