I sommar har vi färre gudstjänster än vanligt i vår kyrka, och mycket av våra verksamheter är inställda.

Under juli månad samarbetar vi med Centrumkyrkan, och har gudstjänster varannan vecka i respektive kyrkor. Gudstjänst i Equmeniakyrkan i Gråbo firas 7 juli och 21 juli, i Centrumkyrkan den 14 juli och 28 juli. Gudstjänsterna webbsändes ej.