Ord från pastorn v19-2022

Videohälsning https://www.youtube.com/watch?v=0ymxhxsJa5w&list=PLfJwWcj_EdZAgT5AuFoOTJ4FCb38cto47&index=1 På gång Arbetsdag Församlingens fastighetsråd låter hälsa att den 14:e maj kl 09.00 - ca 14.00 är alla församlingsmedlemmar