Betraktelse

För de av er som följt med i förkunnelsen de senaste söndagarna finns det ett uttryck som du kanske noterat återkommit i inledningen på Efesierbrevet. Uttrycket är ”i Kristus” och är en fras som förekommer nästan uteslutande i Paulus brev. Genom frasen förmedlar Paulus tanken på att den troende har förenats med Kristus så att de är ett med varandra och hör ihop så att den troende i någon mening fått en ny identitet. Det är ett koncept som går att reflektera mycket kring. Kanske kan det videoklipp jag bifogat var till hjälp där den amerikanske predikanten och tidigare pastorn John Piper rör vid innebörden av att den kristne är ”i Kristus”. För de av er som tycker att engelska är svårt har jag översatt vad han säger i klippet, du hittar översättningen nedanför videoklippet.

”Allt i Kristus som kan delas med mig delas med mig när jag knyts till Jesus genom tro, och nu använder jag denna bibliska fras, när ”Jag är i Kristus”. Allt han är och allt han har, som kan delas med mig, delas med mig. Anledningen till att jag lägger in det lilla ”som kan delas” är att det finns, finns en sak som inte kan delas med mig: hans gudom. Jag blir inte Gud genom att tro på Jesus, vilket betyder att jag inte blir allvetande, jag blir inte allsmäktig, jag blir inte evig – utan början och inget slut. Jag hade en början. Han hade aldrig någon början. Vi kan inte dela dessa gudomlighetens egenskaper. Bortsett från det tror jag att jag kan riskera att säga det: Allt som Jesus är och har, delar han med dig i Kristus. Det är hisnande. Det tar absolut andan ur en.

Låt mig ge er ett smakprov på hur den här storslagna sanningen uttrycks i Nya testamentet. Jag läser bara igenom dessa texter helt kort:

1 Kor 1:4: Vi tar emot nåd i Kristus. Rom 3:24: Vår återlösning är i Kristus. Gal 2:17: Vi är rättfärdiggjorda i Kristus. Ef 4:32: Jag har syndernas förlåtelse i Kristus. Rom 8:1: Det finns ingen fördömelse i Kristus. 2 Kor 5:17: Vi är nya skapelser i Kristus. Rom 6:23: vi har evigt liv i Kristus.  Fil 4:19: Gud tillgodoser alla våra behov i Kristus Jesus. Ef 1:3: Vi har all andlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Kol 1:28: Vi kommer att bli framställda inför Gud fullkomliga i Kristus Jesus. Rom 8:32: Inget kan ingen skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.

Det är ett urval. Jag menar, den här frasen används dussintals och dussintals gånger. Det är en absolut härlig verklighet som kännetecknar varje troende i detta rum: allt som Kristus är, som han kan dela med dig, delar han med dig.”

På gång

Brand i Ljungviksskolan

Under veckan som gick fick vi som församling möjlighet att bli till välsignelse för Gråbo bo ett fint sätt. En brand bröt på torsdagen ut på Ljungviksskolan vilket gjorde att man blev tvungen att utrymma skolan. Det behövdes därför någonstans att vara för att elever och lärare skulle slippa stå ute i regn och rusk i väntan på att skolbarnen kunde hämtas av sina föräldrar och det fick blev hos oss i vår kyrkbyggnad.

En lya används till boende en tid

En av lyorna på nedervåningen i kyrkan används en tid framåt av Davoud som var i akut behov av boende. Om ni har några frågor kring det får ni gärna ta kontakt med mig.

Ekumenisk bönehelg

När jag skriver det här utskicket har vi haft den första samlingen på vårens ekumeniska bönehelg. Flera samlingar äger rum imorgon och på söndag. Imorgon är det undervisning, lovsång och bön kl 15.00 och 18.00 med Ingemar Helmner. På söndag firar vi ekumenisk gudstjänst kl 11.00 i vår kyrkbyggnad tillsammans med Centrumkyrkan och Stora Lundby församling. Helgen avslutas sedermera med lovsångsmässa i Stora Lundby kyrka kl 18.00.

 

Bibelstudium inför påsken med Jonas Dagson

Den 21:a mars kl 18:30 är du välkommen på bibelstudium med Jonas Dagson, som kommer att ta oss med i evangelierna och Jesus sista dagar i livet som en uppstart inför påsken.

Stilla veckan

Under stilla veckan kommer du ha möjlighet att gå på en enkel påskandakt palmsöndagen, måndag och tisdag kl 18:30. På onsdagen är du välkommen på påskvandring kl 18:30 med start i Equmeniakyrkan. Skärtorsdagen samlas vi till Getsemanéstund kl 18.30 och därefter är det långfredagsgudstjänst kl 11.00 och påskdagsgudstjänst kl 11.00.

Klädinsamling

Den 2:a och 4:e april är det klädinsamling.

Arbetsdag

Den 11:e maj välkomnar fastighetsrådet alla villiga till en arbetsdag då vi gör en insats för att ta hand om och underhålla församlingens fastigheter. Vi börjar på morgonen kl 09.00 och håller till någon gång efter lunch. Kan du inte vara med hela dagen, kom en del av dagen.

 

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo