Ord från pastorn v37-2023

Lära känna Gud Under hösten har jag i min förkunnelse utgått från frågan "Vem är Gud?" och lyft fram olika sidor