Ord från pastorn v47-2023

Årets sista dag På söndag är det årets sista dag, d.v.s. det är kyrkoårets sista söndag. Den kallas domsöndagen och temat