Ord från pastorn v47-2023

Årets sista dag

På söndag är det årets sista dag, d.v.s. det är kyrkoårets sista söndag. Den kallas domsöndagen och temat är Jesus återkomst. Den kommande domen är kanske inte något som alltid förknippas med glädje men samtidigt finns det hos de flesta människor en känsla av att det är något som inte stämmer med världen. Det är något som inte är rätt i en värld med skjutningar, krig, trafficking, förtryckande regimer och diktaturer. Det är något som inte stämmer. Sett ur det perspektivet är tanken på att Gud en dag ska döma världen en anledning till glädje, då Guds kommande dom är ett uttryck för att Gud ämnar ställa världen till rätta. I Ps 96 beskriver psalmisten det som att hela skapelsen en dag ska glädja sig när Gud kommer för att döma jorden.

Himlen ska glädjas, och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär, skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. – Ps 96:11 – 13

Ända sedan tidigkristen tid har tron på att Gud en dag ska döma världen förknippats med Jesus återkomst. Med ett stort antal nytestamentliga textavsnitt i ryggen bekände sig den tidiga kyrkan till att Gud uppväckt Jesus från de döda och upphöjt honom till himmelen och att han därifrån är ”igenkommande till att döma levande och döda.” I Bibeln sägs det inget bestämt till oss om när det ska ske. Uppmaningen vi får ta till oss som kristna är därför att alltid vara redo och att sätta vår tro och tillit till Jesus Kristus, han som inte bara en dag ska döma världen utan som också har gett sitt liv för oss. Eller som det heter i en gammal psalm:

”Domen fruktar jag väl stort, Efter jag har illa gjort, Men den trösten jag ej glömmer, Att min Broder Jesus dömer.” – Psalm 571, Den svenska psalmboken 1937″

På gång

Ingen cafégudstjänst på söndag

Det var planerat för en cafégudstjänst på söndag men det kommer bli en vanlig gudstjänst. Det passar lite bättre ihop med söndagens tema. Vi siktar på en cafégudstjänst i början på nästa termin.

Hälsning från valberedning

Valberedningen har kommit igång med sitt arbete inför församlingens årsmöte i januari och de låter hälsa att om du leter efter en möjlighet att bidra till församlingens arbete och vill ha en meningsfull sysselsättning så finns det möjlighet att engagera sig i nya uppgifter. De ser fram din återkoppling. Kontakta Robert Agerskog tel 0705- 084469.

Insamling till förmån för Ukrainska flyktingar

För ett år sedan mötte jag och några församlingsmedlemmar en busslast Ukrainska flyktingar på väg till Norge och bjöd dem på kvällsmat i kyrkan. Bussarna kördes av volontärer för den norsk-svenska ideella föreningen Hvite Busser. Genom en slump kom jag i kontakt med initiativtagarna och erbjöd dem mat på deras resa till Norge. För en tid sedan bildade engagerade svenskar från bussresorna en svensk förening till stöd för ukrainska flyktingar i Sverige, kallad Slava Ukraina.

Situationen för ukrainare i Sverige varierar men många lever på endast 71 kronor per dag. Inför julen har Slava Ukraina samlat in över hundra tusen kronor för att köpa presentkort på mat och stödja ukrainska flyktingar runt om i Sverige. Tanken är att få rabatt hos en stor matvarukedja genom ett samlat och stort inköp vid ett och samma tillfälle. Jag presenterade idén för församlingens styrelse och föreslog en insamling för att bidra till projektet. Om vi samlar in exempelvis 4000 kronor, kan vi skänka två presentkort à 2000 kronor. Styrelsen biföll förslaget, och en extra kollekt kommer att tas upp i slutet av gudstjänsten första advent.

Julkonsert

Fredagen den 1 december klockan 19:00 är det dags för julkonsert! Det är fri entré men konserten sker i samarbete med läkarmissionen så det kommer att tas upp en kollekt som går till deras arbete. Det är ett strålande tillfälle att bjuda med en granne, bekant eller vän till kyrkan!

Julmarknad

Välkommen till Equmenias julmarknad lördagen den 9:e december kl 10-14 med lotterier, musik av musikkåren, fiskdamm för barnen, servering med fika och lunch, försäljning av julgranar, hembakat bröd, dörrkransar mm. Kl 13.30 är det traditionsenlig auktion.

Tro och föräldraskap

Vid två tillfällen under november har en grupp föräldrar samlats och lyssnat till undervisning. Nästa samling är den 13:e december kl 18.30 då med rubrikern ”När barnen inte vill”. Vi kommer ägna mycket energi åt att samtala och reflektera över hur vi tar oss an utmaningen att våra barn inte vill delta i församlingens gemenskap eller kanske till och med säger sig vara icke troende.

Julsång på torget

15:e december är ännu en samling på temat jul. Då bjuder vi in Gråbo att sjunga in julen på torget. Kom till Mjörnbotorget kl 18.00 för god julstämning och allsång.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo

Av |2023-11-24T15:39:48+01:002023-11-24|Ord från pastorn|
Till toppen