Vi vill vara en kärleksfull, välkomnande och växande församling som

med Jesus i centrum

gör Guds rike synligt och förmedlar tro, hopp och glädje hela livet