Under sommaren kan du nå vice församlingsföreståndare Lars-Ove Johansson på telefon: 0739-14 17 36.

Församlingsföreståndare, Andreas Engström, är föräldraledig och har semester v 27-v32. Åter i tjänst v 33.

Carina Hult, pastor, har semester  v 25-31. Åter i tjänst v32.

Johannes Larsson, pastor med inriktning mot unga, har semester v 28 – 32. Åter i tjänst v 33.

Ha en välsignad sommar!