På gång

Jag är tillbaka efter en veckas ledighet i samband med barnens höstlov. Det känns bra att få dra igång och jobba igen. Jag mår bra av att ha tydliga ramar att förhålla mig till. Jag har redan hunnit möta konfirmanderna, och nästa vecka skall vi se till att fotografera dem, så att de som vill kan få en bild på en av konfirmanderna som ni ber särskilt för. Igår hade jag också glädjen att få hälsa på i en bönegrupp för att uppmuntra den att fortsätta träffas och dela livet med varandra. Fortsatt under veckan så kommer jag bland annat träffa ekumeniska rådet, uppvakta församlingsmedlemmar som fyller år och förbereda söndagens predikan.

Ekumenisk bönehelg

Det har pålyst i gudstjänster och det har nämnts i andra sammanhang, det är dags för höstens ekumeniska bönehelg! Den här gången håller vi några färre gemensamma samlingar med bön men istället finns möjligheten att delta i ett bönedygn mellan lördag – söndag. Vi kommer att förvandla sidosalen i vår kyrkbyggnad till en särskild böneplats dit du kan komma och be enskilt eller i grupp. Du kan boka ett bönepass genom att skriva upp ditt namn på en lista på kyrktorget eller genom att surfa in på https://www.equmeniakyrkangrabo.se/bonehelg/. Det går också bra att droppa in spontant utan att ha ett bokat pass, men genom att boka pass så hjälps vi åt att fylla ett helt dygn av bön. Programmet för helgen ser ut enligt nedan

Fredag 9 November

Kl 19.00 Uppstart med bön och lovsång. Carina Hult leder samlingen.

Lördag 10 November

Kl 15.00 – 16.00 Håller vi bönerummet och bönestationerna särskilt öppna för barnfamiljer. Ta med dina barn och be tillsammans med dem. Samtidigt håller Andreas Engström ett seminarium på temat ”Att be med dina barn”.

Kl 18.00 Bönesamling med soppa och nattvard. Sven Lindberg (Svk) leder nattvarden. Samlingen markerar också starten på en ungdomskväll med bön och lovsång, gemenskap, spel, lekar och annat gött.

Söndag 11 November

På söndag morgon avslutas vårt gemensama bönedygn.

Kl 11.00 Gudstjänst i respektive församling

Kl 19.00 Avslutning på den ekumeniska bönehelgen. Andreas Engström leder. Alf Källström undervisar och leder tillsammans med Catharina Källström lovsång.

Till uppbyggelse

På söndag kommer gudstjänsten att röra sig kring temat ”varandra” och inte minst värdet av att be för varandra. En sak som kan vara lite överraskande är att det finns väldigt få explicita uppmaningar i Nya testamentet om att som syskon i Guds familj be för varandra. Det finns ett antal andra uppmaningar som rör bön människor. Jesus utmanar till förbön för sina fiender (Matt 5:44) och Paulus uppmanar de ursprungliga läsarna av 1 Tim att be för alla människor och att be ”för kungar och alla i ledande ställning”. Men när jag gör en sökning i Nya testamentet så hittar jag bara en enda direkt uppmaning till bön för trossyskon. Den återfinns i Jak 5:16 och kopplas till förbön i samband med sjukdom.

Men det som finns är ett stort antal, och då menar jag ett mycket stort antal, texter som skildrar hur personer ber för andra personer. Utöver dessa texter finns det också en rad texter i vilken personer ber om andra personers förbön. Och om vi tar ett steg tillbaka och tittar på inte bara Nya testamentet och även inkluderar Gamla testamentet så finns det ännu fler exempel på förbön. Förbön ”för varandra” finns, när man tittar närmare på det, överallt! Vi kommer utforska det här temat närmare i söndagens predikan men redan nu skall du en lista med bibelreferenser som hänvisar till exempel på bibelställen som i på något vis rör förbön.Jag uppmuntrar dig att ta dig tiden och slå upp några av dessa bibelställen och läsa och reflektera över vad dessa texter kan lära oss om förbön.

 • 1 Mos 18: Abraham ber för Sodom och Gomorra.
 • 2 Mos 8:28 Farao ber om Moses förbön.
 • 2 Mos 15:25 Moses ber för Israels folk.
 • Fil 1:9-11 Paulus ber för församlingen i Filippi
 • Apg 12:5 Församlingen i Jerusalem ber för Petrus, som blivit fängslad.
 • Luk 22:32 Jesus säger sig ha bett för Petrus.
 • Luk 23:34 Jesus ber för sina bödlar.
 • John 17 Jesus ber för sina lärjungar och alla som kommer till tro genom deras ord.
 • Rom 15:30 Paulus ber om förbön.

Slå upp några av dessa textavsnitt, eller om du så vill, allihopa och fundera över vad dessa säger dig om bön. Min övertygelse är att du i dessa texter skall finna en uppmuntran att be för dina nära och kära, dina syskon i Kristi kropp och för alla människor.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

 • Konfadag. Be för vår dag med konfirmanderna på lördag.
 • Valberedningens arbete. Valberedningen är arbete är i full gång. Be att Gud lägger alla pusselbitar på plats.
 • Tacka: Tacka Gud för att våra vänner som rest till Israel haft en bra och uppbygglig resa och att de är hemma igen.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo