På gång

Det finns en slags grundrymt i mitt arbete som pastor. Tisdagar träffas vi som är anställda i församlingen och på eftermiddagen följer konfirmationsläsning. Till det kommer bön och samtal och styrelsemöten vissa tisdagar. Onsdagar är vanligen predikoförberedelsedag. Torsdagar och fredagar försöker jag möta församlingsmedlemmar i olika sammanhang, för att ha samtal, göra hembesök och uppvakta församlingsmedlemmar som fyller år. Däremellan sker lite av varje. Jag håller i andra andra samlingar, andakter, hälsar på i bönegrupper, spånar och visionerar inför framtiden, skriver veckobrev, läser böcker, leder det ekumeniska rådet och är med på olika möten med människor och mycket annat. Den här vecka kommer jag till exempel utöver det jag nämnde ovan få träffa en pastor från Rumänien som församlingens Rumäniengrupp har kontakt med. Blir spännande att se och höra hur våra församlingar kanske kan stärka banden och bli till välsignelse för varandra

Nu till helgen har jag ledig helg men missa inte  Johan och Marianne Gustavsson som arbetar som pastorer i Trollhättan och Vänersborg. På söndagsgudstjänsten kommer dela med sig av sina erfarenheter av att möta människor med evangeliet i sitt vardagsliv.

En hälsning från Barn- och ungdomsrådet

Barn- och ungdomsrådet vill bjuda in föreningens medlemmar men också församlingen i stort till ett samtal kring hur på bästa sätt använder de ekonomiska resurser vi har inom vår förening. Vi tror
att det finns kreativa och spännande idéer bland flera av oss och inbjuder därför till ett samtal under kyrkkaffet söndagen den 14 oktober. För mer info kan du spana in deras flyer på följande länk Samtal om Equmenia Gråbos kapital under kyrkkaffet

Tomas Sjödin

I söndags borde du haft möjlighet att plocka upp en flyer om kvällen med Tomas Sjödin den 21:a oktober. Passa på och bjud med dig vänner och bekanta då.

Till uppbyggelse

En författare som påverkat mitt tänkande är C.S Lewis. Den här veckan skickar jag med en text värd att reflektera över skriven av just C.S Lewis. I boken Tankar kring Psaltaren brottas Lewis med frågan om varför vi skall prisa Gud. I psaltaren mötte nämligen Lewis uppmaning efter uppmaning till att ”prisa Herren”, ”prisa Gud”, och att ”ära hans namn”. Till råga på allt så verkade Bibeln föreskriva och befalla människan att lova och prisa Gud. I Lewis sinne hotade en bild av Gud som en despot som kräver att få höra om sin egen förträfflighet att tona upp sig. Men sen skriver han vidare:

Tacksamheten till Gud, vördnaden för honom, lydnad mot honom, tyckte jag att jag kunde förstå . Men inte denna ständiga lovprisning. Inte heller förbättrades saken av en modern författare som talade om ”Guds rätt” att bli . prisad. Jag tycker fortfarande att ”rätt” är ett dåligt ord för att uttrycka det, men jag tror att jag nu ser vad författaren menade. Det är kanske lättast att börja med livlösa föremål, som inte kan ha någon rätt. Vad menar vi när vi säger att en tavla är ”beundransvärd”? Vi menar säkerligen inte att den är beundrad, ty dåligt arbete kan beundras av tusenden och gott arbete kan ignoreras. Inte heller att det ”förtjänar” beundran, i den meningen i vilken en kandidat ”förtjänar” ett högt betyg i en examen, att en mänsklig varelse skulle blivit orättvist behandlad om hon inte fått vederbörligt betyg. Den meningen i vilken en tavla ”förtjänar” beundran eller ”kräver” beundran är istället denna, att beundra är det korrekta, adekvata eller lämpliga svaret på den, och om den betalas kommer inte beundran vara bortkastad, och att om vi inte beundrar, är dumma, okänsliga och stora förlorare; vi skulle då ha gott miste om något. Det var från den synpunkten, som somliga kan tycka vanvördig, som jag fann det bäst att närma mig idén att Gud ”kräver” att prisas. Han är det Föremål som bör beundras (eller om du hellre vill säga så, uppskattas). Att beundra honom är detsamma som att vara vaken, att ha kommit in i verkligheten. Att inte beundra honom är att ha gott miste om den största av alla erfarenheter och att till sist ha förlorat allt. Det ofullkomliga liv som de lever som är tondöva, de som aldrig har älskat, de som aldrig har upplevt verklig vänskap, de som aldrig har brytt sig om en god bok, de som aldrig har njutit av att smekas om kinderna av den friska morgonvinden, de som aldrig (jag hör till dem) har tjusats av fotbollsspel – de är svaga avbilder av sådana förlorare. – Tanka kring Psaltaren s 96

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Arbetet med barn och unga. Vi har många barn i vår församling. Det är en stor rikedom. Men vi behöver Guds ledning i hur vi möter dem.
  • Tomas Sjödin: Den 21:a oktober får vi besök av Tomas Sjödin, och vi försöker ordna en afton då det skall vara lätt att bjuda med vänner och bekanta. Be att Gud får röra vid människor den kvällen.
  • Israelresan: En härlig grupp med människor från vår församling åker till Israel tillsammans. Be om en uppbygglig och fin resa för dem.
  • Tacka: Tacka Gud för att vi fått så många konfirmander. Nu har vi kommit igång på riktigt och ingen har hoppat av heller!

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo