På gång

Hösten fortsätter med full fart och församlingens olika verksamheter är i full gång. Sedan förra gången jag skrev har jag hunnit med att tillsammans med Carina och Cecilia vara med på en samling i Kungsbacka för ledare och pastorer, haft goa samlingar med våra konfirmander, börjat planera bönehelg tillsammans med Cecilia, varit med på en eftermiddag om Andens gåvor (som var väldigt uppmuntrande) och uppvaktat församlingsmedlemmar som fyllt år. Idag förbereder jag predikan inför söndag utifrån texterna i kyrkoåret som handlar om tro. I programbladet står det också angivet skördefest som tema. De där två sakerna hänger ihop väldigt bra. I tacksamhet och tro får vi ta emot de gåvor som Gud ger till oss av markens grödor. Efter en sommar som den som gått skall vi kanske också vara särskilt tacksamma för den mat som vi nästan utan att tänka på det går och handlar på Bonum eller Netto.

Tomas Sjödin

Du har nog redan hört det pålysas och kanske sett det på Facebook men jag vill puffa lite extra för att vi kommer få besök av Tomas Sjödin den 21:a oktober kl 18.00. Några personer i Ekumeniska rådet fick feeling och ville att församlingarna i Gråbo skulle arrangera något som vi kunde bjuda in vänner och bekanta till. Mycket av det vi gör i vår församling passar ju utmärkt att bjuda med vänner till men den här gången står samtliga församlingar i Gråbo bakom inbjudan.

Det är roligt när det finns personer som vill planera och dra i saker och det enda jag som pastor behöver göra är att säga till min församling haka på! Vi hoppas på en kväll då Gråbobor skall får beröras av Gud genom vad Tomas har att förmedla och genom sång och musik. En tidigare skolkamrat till mig, Marcus Wämmerfors, kommer och spelar och sjunger och jag vet att det finns en förfrågan om att Flow gospel skall framföra några sånger också. Exakt hur kvällen kommer att se ut vet jag inte, då jag inte är med och planerar den, men jag tror det blir bra.

Till kvällen har jag fått en förfrågan av Sven Lundéni som är med i Svenska kyrkan om det finns personer i vår församling som skulle vilja 1) Vara med och dela ut flyers i postlådor inför kvällen och 2) Finnas med vid kaffebord under kvällen och vara lite extra beredda på att lyssna in människors eventuella trosfrågor. Om du tänker, något av det där kan jag hjälpa till med, så kan du höra av dig till mig så förmedlar jag kontakten vidare.

Till uppbyggelse

På söndag kommer predikan att utgå från episteltexten i kyrkoårets kalender som den här gången är Heb 11:1-7.

Hebreerbrevet är ett fascinerande brev. Men också ett ganska svårläst brev. Jag minns hur jag som nykristen lyssnade till min församlingsföreståndare i Insjön, där jag kom till tro, som predikade om Kristus som en större präst än Melkisedek. Jag var som ett frågetecken och undrade för mig själv vad gubben framme på estraden egentligen pratade om. Men Hebreerbrevet är faktiskt ett spännande brev. När man tränger in i brevet och börja ana vad författaren är ute  efter, efter att man vant sig lite med bilderna som författaren använder och hans ibland överraskande tolkningar av Gamla testamentets texter, så upptäcker du upptäcker något som i mångt och mycket liknar en skriven predikan.

En för oss okänd person har skrivit till en också den okänd församling för att likt en pastor vädja till, varna, trösta och uppmuntra dess medlemmar i predikoform. Författarens syfte med står dessutom snart klart: Att uppmuntra församlingsgemenskapens medlemmar att förbli i tron på Kristus och inte överge den tro som de funnit och att hjälpa varandra med det.

I Heb 11, från vilken söndagens text kommer, ser författaren paralleller mellan sina läsare och Gamla testamentets heliga gestalter. Den skotske nytestamentlig forskaren Howard Marshall beskriver det väl med orden

Parallellen mellan det gamla och nya förbundet fortsätter i det att de troende under det gamla förbundet höll ut i tro även om de ännu inte såg förverkligandet av Guds löften och fick vandra i tro snarare än se. […] Så är det också med dem som lever under det nya förbundet; dem är likafullt främlingar och pilgrimer i världen, gripna av hoppet om att Gud kommer att uppfylla sina löften. (New Testmanet Theology, 610 Egen översättning)

Sådana är våra liv. Vi lever som främlingar och pilgrimer i den här världen. Vi har likt Gamla testamentets heliga ännu inte fått se Guds löften fullbordade. Vi får därför hjälpa varandra att gå vidare på vår vandringsväg, att ta nya steg på trons stig. Men till skillnad från Gamla testamentets heliga så har vi fått se Gud uppfylla många av Gamla testamentets löften i Kristus. Vi har en punkt att se tillbaka till i historien, nämligen till Jesus. När vi ser på honom och ser tillbaka på vad han åstadkommit för oss genom sin död och uppståndelse så kan vi också fyllas av tro om att Guds löften i Nya testamentet bär idag och att de en en dag kommer uppfyllas en gång för alla.  Tills dess lever får vi leva våra liv i tro.

Vad det innebär att leva sitt liv i tro, det kommer jag att tala om på söndag och för dig som har Spotify så kan jag på rekomendera https://open.spotify.com/track/2IspqgdVOK1XN5Njasxrta som handlar om Guds trofasthet.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Vår nya ungdomsledare. Fortsätt att be för att Cecilia. Hon har fått en god start bland ungdomarna och har bland annat startat en liten grupp för lite äldre tonåringar. Be att Gud leder och välsignar.
  • Tomas Sjödin: Den 21:a oktober får vi besök av Tomas Sjödin, och vi försöker ordna en afton då det skall vara lätt att bjuda med vänner och bekanta. Be att Gud får röra vid människor den kvällen.
  • Israelresan: En härlig grupp med människor från vår församling åker till Israel tillsammans. Be om en uppbygglig och fin resa för dem.
  • För vår styret av Sverige. Det är fortfarande oklart hur Sverige skall regeras i framtiden. Be att Gud leder processen och att människor som vill arbeta för Sveriges bästa snarare än söker egen makt skall få inflytande.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo