Församlingens uppdrag

I Matteusevangeliets avslutning finner vi ett av Nya testamentets kändaste textavsnitt, den så kallade missionsbefallningen. Jesus proklamerar att Gud gett honom all makt i himmelen och det är motivet till att lärjungarna ska gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:18–19). Vi har alltså att göra med en befallning. Det kallas inte för missionsre-komendationen.

Samtidigt utgör missionsbefallning ett förtroende från Jesus sida. Lärjungarna anförtros uppdraget att fortsätta det verk som Jesus påbörjade med att kalla människor till omvändelse och bjuda in dem i Guds rike. Jesus lovar förvisso att vara med lärjungarna till tidens slut men faktum kvarstår, i någon mening överlämnar han sitt fortsatta verk i lärjungarnas händer.

Två tusen år senare befinner vi oss i en på många sätt helt annan situation än den Jesus första lärjungar fanns befann sig i. Men på andra sätt är vår situation inte helt olika deras. Jesus regerar fortfarande som kung. Det finns fortfarande ett uppdrag och Jesus löfte om att han skall vara med sina lärjungar står fast.

Inför ett sådant stort uppdrag är det frestande att tänka att det är en särskild grupp kristna, särskilt andliga kristna som har del i detta uppdrag. Men det är inte sant. Jesus kallar vanliga kristna, vanliga människor att ta del i uppdraget. Som den amerikanska författaren Rebecca Pippert skriver:

Att vi är människor är inte problemet när det gäller att evangelisera. Faktum är att om vi kan lära oss bli lika sant mänskliga som Gud avsett oss vara, upptäcker vi att det mänskliga inte är en belastning – det är en tillgång. […] Gud blev människa. Inkarnationens innebörd är djup och oerhörd, men ett område som verkligen inverkar på evangelisationen är detta: Jesus tillåter oss att vara mänskliga. Ändå har vi svårt att tro att detta är Guds avsikt. Vi tror att vi måste ta på oss söndagskläderna för att tala med Gud. Vi är rädda för att han misstycker att vi består av kött och blod. Att vi älskar att skratta, ta en promenad med en vän, ta en fikapaus och läsa en bok bara för nöjes skull – allt detta ses nog inte med blida ögon ovanifrån. Vi glömmer att det var Guds idé, inte vår, att vi skapades till människor. Han formade oss inte till änglar som bara verkar i en andlig värld, och han gjorde oss inte till djur utan vare sig vilja eller förstånd. Gud skapade oss till människor.

Gud kallar oss att göra lärjungar genom att som människor möta andra människor. I det mötet får vi tro och lita på Jesus löfte. ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Hälsning från kassören

Församlingens kassör hälsar att hon är tacksam och sover gott på nätterna. Vi är nämligen en församling med medlemmar som regelbundet ger av sina medel till församlingen efter förmåga. Vill man ha en ordentlig genomgång av församlingens ekonomi så är man varmt välkommen på församlingsmötet den 15:e oktober. Samtidigt vill kassören påminna om att de som ännu inte betalat för tillsammansdagen eller som inte kommit igång med insättningarna till bärarlag för ungdomsledare gärna får göra det.

På gång

Konfahajk i kyrkan

Till helgen kommer vi att ha en övernattning med konfirmander i kyrkan. Vi är omkring 30 konfirmander och därtill ett gäng faddrar så vi fick helt enkelt inte plats där vi hade planerat att vara. Det blir ett dygn med med lekar, tävlingar, undervisning och andakt.

Israelkväll med Hans Weichbrodt

Onsdagen den 11:e oktober får vi besök av Hans Weichbrodt. Hans är präst i Svenska kyrkan och inspiratör i Oasrörelsen och kommer att tala om Israel.

Församlingsmöte

Den 15:e oktober är det församlingsmöte ca 13.00. Det blir en genomgång av församlingens ekonomi. Rapport från kyrkokonferensen. Ungdomsledarna informerar om läget i ungdomsarbetet och eventuella övriga frågor.

Ekumenisk bönehelg

Fredagen den 13:e oktober – söndagen den 15:e oktober är det ekumenisk bönehelg i Centrumkyrkan. Under hela helgen medverkar Bill Wrigden. Han kommer från Storbritannien men har under många år verkat som missionär i Indien. Han kommer att undervisa om och leda i bön. Samlingar: Fredag kl. 18.00. Lördag kl. 09.00, 16.00 och 18.00. Söndag kl. 18.00. Efter eftermiddagssamlingen på lördagen är du välkommen att stanna kvar och beställa mat tillsammans med andra som stannar kvar för att äta tillsammans innan kvällssamlingen.

Historiekvällar

Två torsdagskvällar i oktober, torsdagen den 19:e och den 26:e bjuder John Olsson och Lars-Ove Johansson in till historiekvällar. De kommer att berätta om vår församlings historia och ge oss en tillbakablick på viktiga händelser i vår lokala församlings historia.

Gemenskapskväll lördag

Vill du lyssna på go musik och dela fin gemenskap? Då gör du det med fördel genom att komma till kyrkan den 21:a oktober kl 18.00 då Alf Källströms band spelar och sjunger.

Herrfrukost lördag

Missa inte möjligheten att bjuda med någon granne eller bekant till höstens herrfrukost som är den 28:e oktober. Gäst denna gång är Michael Jeff Johnson som är sångare och musiker. Anmälan kan lämnas till Kjell Rydberg på telefon: 0705-36 92 30.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Fredagsfikat. Be att fredagsfikat får vara en plats där människor får del av god gemenskap och får upptäcka vem Jesus är.
  • Konfahajk. Till helgen ska vi ha konfahajk i kyrkan. Be att det blir ett fint dygn.
  • Tacka. Tacka Gud för det liv och det stora engagemanget som finns i församlingen.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo