Videohälsning

På gång

Samtalsgudstjänst & insamlingssöndag

Den 8:e maj har vi den andra samtalsgudstjänsten på temat församlingsutveckling. Hans Dahlgren från Equmeniakyrkan kommer till oss och vi kommer tillsammans få bearbeta temat ”församlingskultur”. Vi kommer att få samtala med varandra om vilken kultur som råder i vår församling och hur den främjar församlingens utveckling men också reflektera över om det finns saker i vår kultur som gör det svårare för vår församling att utvecklas på ett gott sätt. Dina tankar, erfarenheter och reflektioner är viktiga så kom och var med. Vi börjar i kyrksalen med en kortare gudstjänst och går sedan över till serveringen för gemensamt samtal. I vår gudstjänst samlar vi också in pengar till vårt nya tak till vår kyrkbyggnad. Kom och var med!

Arbetsdag

Församlingens fastighetsråd låter hälsa att den 14:e maj kl 09.00 – ca 14.00 är alla församlingsmedlemmar välkomna på en arbetsdag då vi på olika sätt arbetar med att hålla församlingens fastigheter i gott skick. Kom med och dela arbetsgemenskap och fikagemenskap.

Konfaläger

Nästa helg åker jag och Johannes iväg med våra konfirmander till Gullbrannagården för konfaläger. Vi ser fram emot det och tror på en härlig helg, men ta gärna med lägret i dina förböner.

Telefonnummer upphör

På mitt kontor finns en fast telefon med tillhörande nummer 0302 – 400 15. Styrelsen beslutade för någon månad sedan att säga upp det abonnemanget och det numret kommer alltså att sluta fungera. Du når mig eller några av församlingens andra anställda på våra mobilnummer precis som tidigare. Om du är osäker på vilka våra kontaktuppgifter är så hittar du dem här: https://www.equmeniakyrkangrabo.se/kontakt/

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Konfalägret. Be för årets konfirmationsläger, om att Guds Ande berör konfirmanderna och att det blir en härlig gemenskap.
  • Tacka. Tacka Gud för den Alphakurs som vi arrangerat ihop med centrumkyrkan, den är snart slut men har verkligen varit välsignad.
  • Tacka. Tacka Gud för varje församlingsmedlem och de gåvor de har att bidra med.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo