Videohälsning

På gång

Julfest för särskilt utsatta

I församlingen finns en grupp personer som under en tid arbetat och planerat inför en julfest för särskilt utsatta. Vi har dessutom fått bidrag från vårt samfund till denna och andra insatser som gjorts under året. Lördagen den 18:e hålls julfesten, be gärna att det blir en fin samling för en grupp människor som är i behov av särskild uppmuntran och julfrid.

Bokbeställningar

De flesta av er som var med och gjorde bokbeställning har fått era böcker. Men det finns fortfarande några böcker kvar på mitt kontor som vill hitta fram till sin ägare. Kom förbi vid tillfälle och hämta din böcker.

Årsmöte och årshögtid

Jag nämnde i ett tidigare veckobrev men jag vill flagga igen för att årsmötet som vi hoppas ha i februari kommer ha ett annat upplägg än tidigare. Det kommer vara i form av en församlingskväll på en lördag, där vi försöker minska tiden vi lägger på formalia och stora beslutsfrågor och istället lägga mer energi på att samtala med varandra, tacka Gud för året som varit och i bön blicka fram mot det nya året. Ett av de inslag som är tänkta är en gemensam måltid. Det kommer komma mer information om upplägget men redan nu hoppas jag kunna plantera tanken i dig att du ska komma och vara med vid årsmötet.

Alphakurs

Vår församling har sett hur bra verktyg Alphakursen kan vara för att nå nya människor med evangeliet. Det är dessutom många kristna som kan vittna om att deras tro vitaliserats och fått ny kraft efter att man varit med på en Alphaakurs. Till våren planerar vi att arrangera en ekumenisk Alphakurs tillsammans med Svenska kyrkan och Centrumkyrkan. Den startar den 25/1 och vi håller till i Centrumkyrkan. Därför vill jag utmana dig att be och fråga Gud om det är någon i din närhet som du skall bjuda med att gå Alphakurs. Vi kommer att göra reklam i olika kanaler med det absolut bästa sättet att få deltagare till Alpha är den personliga inbjudan.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Julfest. Be för julfesten den 18:e december för särskilt utsatta personer.
  • SkidlägerBe att det skall gå att genomföra ungdomarnas nyårsläger på ett smittsäkert och bra vi. Be om beskydd från olyckor och sjukdom.
  • Tacka. Tacka Gud för att vi snart får fira jul tillsammans.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo