Videohälsning

På gång

Tillsammansgudstjänst & församlingsmöte

På söndag har vi en tillsammansgudstjänst som jag tror på blir härlig. Jag ska predika och jag har jobbat för att det ska bli en predikan som kan tilltala unga och gamla. Inte minst kommer jag behöva hjälp av gudstjänstdeltagarna under predikan. Efter gudstjänsten fikar vi och sen samlas vi till församlingsmöte.

Bönemånad

Under hela september träffas vi och ber på onsdagar och söndagar. Söndagar kl 18.00, onsdagar kl 18.30. Varmt välkommen!

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Kraft. Be om kraft till alla som känner sig slitna efter pandemin och av andra orsaker.
  • Tacka. Tacka Gud för alla nya konfirmander.Ett ordentligt gäng!
  • Tacka. Tacka Gud för att vi kan samlas till gudstjänst igen och att det annonserats att restriktioner skall släppas.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo