Videohälsning

På gång

Uppstartssöndag och picknick

På söndag har vi uppstartssöndag, vi samlas till gudstjänst och gör avstamp inför hösten. Efter gudstjänsten samlas vi ute i det gröna och har församlingspicknick. Så ta med fika och picknickfilt. Vid dåligt väder fikar vi vårt medhavda fika inomhus.

Bönemånad

Med reservation för att framtiden fortfarande till viss del är oviss vad det gäller smittspridning så tycks vi nu äntligen kunna samlas igen. Efter en lång tid av ”paus” och annorlunda församlingsliv börjar vi ana att vi går mot en tid av omstart. Jag tror inte att vi som församling bara ska tänka att ”allt ska bli som vanligt igen”, utan också se det som en möjlighet att be Gud om vägledning inför framtiden. Därför vill jag uppmuntra dig att under september månad ta del av de särskilda samlingar som vi avsatt för att söka Gud tillsammans.

Samtidigt så vill jag också uppmuntra dig att komma och vara med på dessa samlingar inte bara för att be Gud om vägledning inför framtiden utan också för att söka Gud för hans egen skull för att möta med honom. I mötet med Gud händer något med oss. Psaltaren säger till exempel: ”han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn.” (Ps 103:5) och ”Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.” (ps 16:11). Så kom och var med!

Gudstjänster och kyrkfika

Enligt de restriktioner som råder just nu så får man samlas upp till 300 personer inomhus om man har sittplatser, dock med förbehållet att varje sällskap i en samling inte får vara fler än åtta personer och att varje sällskap håller 1m avstånd från varandra. Så kom med andra ord gärna och fira gudstjänst på plats men tänk på att hålla avstånd mellan varje sällskap. Från och med den 5/9 ämnar vi också börja med kyrkfika igen. För att undvika köbildning och trängsel så kör vi servering vid borden och enklare form av fika.  Även här gäller att vi tänker på att hålla avstånd mellan sällskap och att inte sitta för många vid varje bord. Jag tror att vi kan klara av det.

Ekonomi

Vid styrelsemötet igår så berättade vår kassör att vårt offrande ligger efter budgeten med ca 40 000 kr. Låt oss hjälpas åt att ta igen det! Tillsammans får vi var och en ge efter förmåga till församlingen för att vi ska kunna göra allt som vi gör för att se mer av Guds rike i Gråbo.

Arbetsdag 11:e september

Den arbetsdag som var planerad till den 18:e september är flyttad till den 11:e september. Mellan 09.00 – 14.00 Fixar vi och arbetar med underhålla på församlingens fastigheter. Det är faktiskt oväntat trevligt. Så kom och var med.

Våra härliga barn

För att få till en bra återstart för barnen till hösten kommer vi ha ett församlingsmöte den 12 september för att bland annat ta upp hur vi kan skapa något bra för barnen på söndagarna. Kanske finns det ett gäng församlingsmedlemmar som skulle vilja ingå i ett ”söndagsteam” som regelbundet höll i aktiviteter för barn på söndagarna? Innan församlingsmötet firar vi gudstjänst och jag vågar redan nu lova att den kommer innehålla något för både unga och mindre unga.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Smittspridning. Be att vi ska komma till ett läge där vi kan få möjlighet att samlas till gudstjänst igen.
  • Stridigheterna i Israel. Be att den upptrappade konflikten i Israel skall få ett slut. Människor lider och dör men Gud vill liv.
  • Konfirmationsavslutningen. Be för konfirmationsavslutningen, att det får bli ett tillfälle då konfirmander och föräldrar berörs av Gud.
  • Sommaren. Vi närmar oss sommaren, be att det får bli en tid av återhämtning och påfyllning för församlingens medlemmar och de boende i Gråbo.
  • Tacka. Tacka Gud för pingstens budskap. Gud vill bo bland sitt folk genom sin Ande.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo