På gång

När jag skriver det här så hör jag ljudet från några ungdomar som spelar på ett piano. Det är konfirmander som fått håltimme i skolan och som då väljer att gå till Equmeniakyrkan Gråbos lokaler och hänga där. Jag tänker att att det är ett gott betyg att konfirmander kommer till oss även utanför ordinarie tidpunkt för konfirmationsläsningen. Roligt att möta ungdomarna, även om jag egentligen har annat att arbeta med just för tillfället! Imorgon leder jag en samling för personer som är nyfikna på eller funderar på att bli medlemmar i församlingen och jag förbereder innehållet i den samlingen. Ett annat material jag arbetar med är kopplat till den predikoserie som drar igång den 9/2 ”Våra själars herde och vårdare”.

Årshögtid

På söndag är dags för församlingens årshögtid. Då firar vi gudstjänst med nattvard och samlas efter kyrkfikat till årsmötesförhandlingar. Ta möjligheten och var med. Vid årsmötet fattas beslut som påverkar församlingens liv det kommande året.

Besök från Holsby brunn

Under vecka 9 kommer välkomnar församlingen en grupp bibelskolestudenter från Holsby brunns internationella bibelskola. Gruppen kommer hit och får möjlighet att medverka i församlingens olika verksamheter. Det är ett fint sätt att få välsigna unga människor och ge dem möjlighet att tränas för tjänst i Guds rike och samtidigt själva bli välsignade. För den som vill finns också möjligheten att få bjuda hem gruppen på lunch, antingen bara på lunch eller om du vill ha hjälp med något praktiskt så kan du erbjuda lunch efter utförd uppgift.

Pannkakor på torget

Under hösten så arbetade alla församlingar i Gråbo med att möta människor på Mjörnbotorget. Vi bjöd på pannkakor och samtal. Ibland handlade samtalen ”bara” om trevlig samvaro. Andra gånger kom samtalen att handla om livet med och tron på Jesus. Erfarenheterna av detta höstens försök var goda så vi vill tillsammans med Centrumkyrkan och Svenska kyrkan fortsätta träffa människor på detta vis, göra kyrkorna lite mer synliga och när tillfälle ges dela med oss av vår tro. Vi finns på torget ungefär varannan fredag kl 15.00-18.00.   Om du har möjlighet och en önskan att vara med, tveka inte att säga till mig eller Carina. Man behöver inte vara med varje gång, och man behöver inte ens prata med människor om man inte vill det! Då kan man steka våfflor och hjälpa till med det praktiska.

Till uppbyggelse

På söndag samlas vi som sagt till årsmöte. Någon tycker kanske att detta med att organisera sig som en förening, med medlemsmatrikel och årsmöten med ordförande, sekreterare och protokoll, inte är så värst spännande. Kanske tänker någon till och med att det inte står något i Bibeln om att hålla på med föreningar, så varför ska vi göra det? Det är sant att det inte finns någon direkt uppmaning att drive föreningar i Bibeln. Så varför valde den tidiga frikyrkorörelsen att organisera sig som just föreningar? En av anledningarna var att man menade sig se en förebild i Apostlagärningarna på hur en församling bör ledas.

I Apostlagärningarna möter den tidiga kyrkan en rad olika utmaningar som till en början består av olika former av yttre tryck. Det judiska ledarskapet i Jerusalem ser inte med blida ögon på Jesusrörelsen och i medelhavsregionen möter förkunnelsen om Kristus motstånd från både icke judar och diasporajudar. En av de riktigt stora utmaningarna beror emellertid inte på yttre faktorer utan på inre spänningar. När icke-judar genom evangeliets förkunnelse välkomnas som medlemmar i gudsfolket på grund av tron på Kristus utan att omskära sig, så väcker det stora frågetecken hos många judar som visserligen kommit till tro på Jesus men som hela sina liv strävat efter att efterleva och upprätthålla den judiska lagen. Att Gud har öppnat dörren för hedningarna är ju en sak. Men inte kan det väl vara så att de kan bli frälsta och bli en del av Guds folk utan att också omskära sig? Omskärelsen var ju trots allt ett av Israels viktigaste förbundstecken.

I Antiokia blir konflikten mellan en grupp judar å ena sidan och Paulus och Barnabas å andra sidan så akut att man beslutar att frågan skall läggas fram för Apostlarna i Jerusalem (Apg 15:1-2). Där är i mötet där denna fråga behandlas i Apg 15 som den framväxande frikyrkan fann en förebild för på hur en församling bör ledas.

När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. – Apg 15:4-6

Notera hur frågan behandlas. När Paulus och Barnabas kom till Jerusalem så välkomnas de av församlingen, apostlarna och de äldste. Det blir tydligt att här föreligger olika åsikter och därför samlas apostlar och äldste, alltså de styrande i Jerusalemförsamlingen. Vad som följer är en lång diskussion (Apg 15:7) men efter att Petrus och Jakob uttalat sig så når de en fram till ett beslut (Apg 7-21). I slutänden tycks det emellertid inte bara vara  de styrande som fattar beslut. Lukas skriver att:

Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och sända dem till Antiokia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabbas[g] och dessutom Silas[, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev: – Apg 15:22-23

Man fattar beslut om att sända några män tillbaka till Antiokia för att meddela att hedningarna inte behöver omskära sig men att de ska efterleva några enkla regler på grund av omtanke för deras judiska bröder (Apg 15:23 – 30) och på något vis är hela församlingen involverad i beslutet. Vår situation idag är inte riktigt densamma som Jerusalemsförsamlingens. Vi har inte Jesus egna apostlar, de som tog emot Jesus undervisning och förde den vidare, personligt närvarande. Men vi har deras undervisning så som den återges i Nya testamentet. Beslutsgången som många i den framväxande svenska frikyrkan tyckte sig se här var att en församlingsledning beredde en fråga och grundade sina resonemang i Apostlarnas undervisning varpå hela församlingen fattade beslut och i denna process förväntade man sig Guds Andes ledning.

Så i ljuset av detta, låt oss samlas till årsmöte med förväntan att Guds Ande skall leda oss och vår församling att fatta goda beslut inför det kommande året.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • 150-års firande. Be att jubileumsåret, då församlingen firar 150 år blir inspirerande och ger framtidstro.
  • Årsmötet. Be att Gud hjälper oss att ta ut en god inriktning inför det nya året.
  • Allt som drar igång. Snart börjar allt ifrån Mötesplats till Nyingscout. Be om Guds välsignelse över starten.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo