På gång

I tisdags var det sista tillfället för konfirmationsläsning för konfirmanderna som började sin konfirmationsläsning hösten 2019. Det är alltid roligt att lära känna en konfagrupp men det känns alltid lite snopet när det gått två terminer. Det är ju då man lärt känna ungdomarna lite bättre! I vanliga fall skulle det ha varit högtidlig avslutning på konfan den kommande helgen men i år ser det lite annorlunda ut. Konfirmationsgudstjänsten äger rum i augusti och det läger som vi hade planerat att vara med på blev tyvärr inställt pga corona-viruset. Nu jobbar jag och Johannes istället för fullt med att förbereda ett dagsläger här hemma i Gråbo. Under tre dagar i slutet av juni får konfirmanderna sova hemma men sedan vara med på goa lägeraktiviteter på dagarna.

Att konfan avslutas är ett säkert sommartecken och det innebär för min del också att jag snart går ned lite i arbetstid och tar ut föräldrarledighet. Jag jobbar hela denna vecka och kommer jobba hela nästa vecka men sen går jag ned i tid ett par veckor, därefter jobbar jag med lägerförberedelser och läger för att sedan gå på semester v 27 – 31.

Gudstjänster i sommar

Under juli månad kommer vi inte att ha några vanliga gudstjänster, inte heller webbsända sådana. Du kommer emellertid kunna ta del av en bibelstudieserie på temat ”Guds barn”. Varje söndag i juli och första söndagen i augusti kommer ett nytt bibelstudium att göras tillgängligt på församlingens YouTube-kanal. Jag arbetar just nu med förberedelserna inför dessa bibelstudier och jag måste säga att jag tycker det är väldigt spännande att djupdyka i ett tema i Bibeln och ber att det skall bli till välsignelse för alla som tar del av dem.

Onsdagsandakt

Under den senaste tiden så har vi publicerat ett antal onsdagsandakter som församlingsmedlemmar bidragit med. Nu har det tagit slut på förinspelade andakter. Jag tror att det är många i församlingen som faktiskt har något uppmuntrande att dela med sig av till församlingens medlemmar och andra som hittar in på vår YouTube-kanal. Skulle du vilja spela in något på din telefon och dela med dig av så är det bara att höra av dig till mig. Igår laddades det inte upp något onsdagsandakt men det kommer att komma fler. Tills nästa vecka får ta emot Guds välsignelse förmedlad genom sången ”The Blessing” översatt till svenska.

Till uppbyggelse

Jag brukar ibland önska människor Guds välsignelse med uttrycket ”Var välsignad” eller ”Gud välsigne dig!”. Om du någon gång varit på ett frikyrkligt bröllop så kan du inte ha missat hur brudparet blivit önskade ”Guds rika välsignelse”. Men vad betyder det egentligen? Vad menar vi när vi önskar någon Guds välsignelse eller när vi ber om Guds välsignelse i slutet på våra gudstjänster? Jag vet inte om du tycker att uppslagsverk är särskilt spännande. Men det gör jag och i synnerhet uppskattar jag teologiska uppslagsverk. I Bakers Evangelical Dictionary of Biblical Theology kan man läsa följande  under rubriken ”Blessing” (min översättning):

Guds intention  och önskan att välsigna mänskligheten är ett central tema i Guds förbund och på grund av detta dyker ”välsignelse-konceptet” upp överallt i de bibliska texterna. Två distinkta föreställningar förekommer. För det första, en välsignelse var en offentlig deklaration om att ha vara föremål för Guds välvilja och favör. För det andra, välsignelsen leder till framgång och välgång.

[…]

Parallellerna mellan hur Nya testamentet och Gamla testamentet använder begreppet välsignelse är slående. Att bli välsignad innebär att på ett särskilt vis vara föremål för Guds välvilja vilket resulterar i glädje och välgång. Betoningen i Nya testamentet är emellertid på andlig välsignelse snarare än på materiell välsignelse.

Guds löfte till Abraham utgör återigen grunden för Guds välsignelse. Löftet om att ”I dig ska jordens alla släkten bli välsignade” (1 Mos 12:3) uppfylls i och genom Jesus gärning och person (gal 3:8-14). Han har burit förbannelsens konsekvenser för den troende (Gal 3:13) och välsignat dem med syndernas förlåtelse (Rom 4:6-9; se Psalm 32:1 – 2). I Kristus är de troende välsignade med all ”andlig välsignelse i himlen” (Ef 1:3) och har nu blivit arvtagare till de välsignelser som utlovades genom patriarkerna (Heb 6:12, 15; 12:17; 1 Pet 3:9). Som ett resultat av att ta emot Guds välsignelse i Kristus så kallas de troende att vara en källa av välsignelse till världen, särskilt i respons till de som förföljer dem (Luk 6:27-28); Rom 12:14; 1 Kor 4:12; 1 Pet 3:9 jmf Jes 19:24; Sak 8:13).

I Nya testamentet används begreppet välsignad i allmänhet för att beteckna den som är föremål för Guds favör. Bland dem som särskilt sägs vara välsignade av Gud är Jesus (Mark 11:9-10); barn (Mark 10:13-16); Maria (Luk 1:42, 48); lärjungarna (Luk 24:50), de som ”inte har sett men tror ändå” (Joh 20:29); och de som utstår prövningar (Jak 1:12, 5:11)

Den som är kristen är med andra ord redan välsignad av Gud samtidigt. Samtidigt får vi i, i tron på Guds godhet, uttrycka vår vilja att Gud skall låta människor i vår omgivning vara föremål för hans goda välvilja och favör på ett särskilt sätt. Eller annorlunda uttryckt. Genom att välsigna något och be om Guds välsignelse kan vi uttrycka vår vilja och kärlek till en medmänniska genom vår önskan att Gud skall ge av allt det goda han har och låta sin goda vilja ske.

Det vänner är en bra bön! Så med allt det sagt vill jag säga: ”Gud välsigna dig!”

Amen

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Dagsläger. Be för det dagsläger (läger utan övernattning) som kommer kommer att gå av stapeln i slutet av juni. Be att det får viktiga dagar för konfirmander och tonåringar.
  • Tacka. Tacka Gud för konfirmander som uttryckt sin vilja att låta döpa sig.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo