På gång

Vi har ett gott gäng konfirmander i vår församling men nu börjar vi närma oss slutet på konfaåret. Det är härligt att möta dessa ungdomar nästan varje tisdag och det känns därför alltid lite speciellt när det är dags att avsluta en konfagrupp. Veckan som ligger framför innehåller för min del bland annat förberedelser inför en begravningsgudstjänst och predikoförberedelser inför söndagens webbsända gudstjänst (du hittar som vanligt till den via församlingens YouTube-kanal). Det känns faktiskt bra att vi med ganska begränsade resurser kan sända våra gudstjänster så att församlingens medlemmar och andra kan ta del av den. När jag tittar på statistiken som YouTube,  tillhandahåller så syns det att att det är en trogen skara deltagare varje söndag. Det är glädjande för det betyder att det är en betydande andel av församlingens medlemmar som prioriterar att vara en del av församlingens gudstjänstliv även via webben.

Utomhussamling

Den 17 maj så kommer vi emellertid inte att sända någon gudstjänst utan istället ha en samling utomhus. Du som är frisk, inte ingår i någon riskgrupp och är yngre än 70 år, är istället välkommen på en samling utomhus. Med start vid vår kyrkbyggnad kl 11.00 så kommer vi att gå en sträcka, stanna längs med vägen för att läsa Guds ord, sjunga tillsammans och be. Vi följer fortsatt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten så om det visar sig att intresset är stort så delar vi upp oss i mindre grupper. Vi klär oss efter väder.

Torget

Under det här året har församlingarna i Gråbo arbetat tillsammans för att möta människor på Mjörnbotorget. Det har uppstått spännande och goda möten med människor, kyrkorna har blivit synligare och människor har fått höra talas om Jesus. På grund av coronavirusets spridning så har många som ingått i ordinarie ”laguppställning” tvingats att hålla fysiskt avstånd till andra människor. Om du vill vara med och ge förstärkning till arbetet på torget så är du varmt välkommen att kontakta mig eller Carina.

Onsdagsandakt

Denna veckas onsdagsandakt är det Ida Johansson som står för. Vill du vara med och hålla i en enkel andakt, tveka inte att kontakta mig så planerar vi in till vilken onsdag du spelar in din andakt, och om du behöver hjälp med tekniken så bistår jag med den också.

Webbsända gudstjänster

Under en överskådlig framtid så fortsätter vi att sända våra gudstjänster via webben. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn.

Till uppbyggelse

En av 1900-talets stora evangelikala teologer och förkunnare hette John Stott och jag vill låta dig ta del av ett utdrag ur hans lilla bok Lärjunge. Stott skriver, i ett kapitel med rubriken ”förtröstan”, följande ord:

Jag ska berätta om något som hände mig ganska nyligen och som visar hur svag jag är, hur mycket jag behöver andra. Det hände en söndagsmorgon, den 20 augusti 2006, och jag skulle predika i All Souls Church på Langham Place i London. När jag skulle lägga in lite ren tvätt subblade jag på benet till en snurrstol och blev liggande på golvet mellan sängen och bokhyllan. Jag förstod på en gång att höften måste vara bruten eller ur led, för jag kunde varken röra mig eller stiga upp. Däremot lyckades jag trycka på trygghetslarmet som jag hade på mig, och tämligen omgående kom några snälla vänner till undsättning.

Hugh Palmer, kyrkoherden i All Souls, letade upp mina anteckningar och lyckades på något vis sätt hålla min predikan. Det var först efteråt som jag la märke till hur bra den passade i sammanhanget. Jag hade nämligen förberett en betraktelse över Herrens bön. Den består i sig av sex böner, tre som ger uttryck för kärlek till Guds härlighet (hans namn, hans rike och hans vilja), och därefter tre som ger uttryck för förtröstan på hans nåd (som ger oss vårt dagliga bröd, syndernas förlåtelse och befrielse från det onda). Jag har länge tänkt att den andra halvan av Herrens bön är en sammanfattning av lärjungaskapet – vår inställning till Guds härlighet och vår förtröstan på hans barmhärtighet. Förtröstan är en grundinställning för alla som ber Herrens bön. […]

När du läser vidare i det här kapitlet vill jag be dig att inte glömma hur jag låg där utslagen och hjälplös på golvet, helt beroende av andra. Det är nämligen där en radikal lärjunge måste befinna sig då och då. Jag är övertygad om att Gud kan använda sig av den förtröstan som sådana situationer för med sig och göra oss till mognare människor. – Lärjunge s 89 – 90

Jag gör ingen vidare utläggning utifrån Stotts ord utan nöjer mig med återge dem och uppmuntra dig att läsa dem och fundera över vilka situationer i livet som gjort dig medveten på ett särskilt sätt om att du inte klarar dig själv. När du påminner dig om ett sådant tillfälle, glöm inte bort att du då också med psalmistens ord får säga:

Herren är min styrka och min sköld. På honom litar mitt hjärta, jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång.”

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Konfirmanderna. I församlingen finns en grupp konfirmander och snart är konfan slut. Be att den sista konfatiden får bli betydelsefull.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo