På gång

Jag funderar mycket just nu på hur vi kan hitta sätt att dela gemenskap med varandra även när vi uppmanas att praktisera fysisk distansering. Jag spånar på alla möjliga idéer. Drive in-gudstjänst i våra bilar på parkeringen hade kanske varit något att testa en söndag? Carina och jag tänker på att ha någon form av ”promenadgudstjänst” med stationer där vi får ta del av Guds ord och lovsjunga Gud. Har du idéer så får du gärna skicka ett sms eller ett mejl till mig. Jag lovar inte att din idé kommer att genomföras men praktiska idéer på sätt för Guds folk att mötas i corona-tider mottages med glädje.

Nattvard på söndag

På söndag är det ny månad och vi firar i vanliga fall nattvard den första söndagen i månaden. Vid påsk firade vi nattvard i hemmen i samband med långfredagsgudstjänsten. Vi vill göra samma sak denna söndag i samband med gudstjänsten. Därför vill vi uppmuntra dig som vill delta i denna form av nattvardsfirande att införskaffa alkoholfritt vin eller druvjuice och bröd. Johannes kommer att leda oss i läsning av instiftelseord så får vi läsa med i våra hem och be om Guds Andes närvaro och välsignelse över gåvorna.

Inbjudan från Lerums kommun

Carina hälsar att Lerums kommun har ställt frågan till oss om hjälp med volontärer att handla mat för de personer som befinner sig i riskgrupper, framförallt 70+.
I Lerums kommun koordinerar Svenska kyrkan uppdraget.  Avtalet om att hjälpa till sträcker sig till september, till att börja med.  Uppdraget gäller att åka hem med matkassarna till dörren, inte att hantera pengar eller värdehandlingar, detta sköts av den som har behovet.  Det ingår inte att ha samtal med personen, mer än ett trevligt bemötande. För detta finns annat stöd som Demensföreningen, Röda korset och Äldrelinjen.  Det kan också innebära att vara volontär i butiken och handla i affären, vilket görs två och två.  Som volontär skriver man på ett tystnadslöfte vilket innebär att inte yppa vad jag sett eller hört, vare sig under tiden uppdraget pågår eller efter avslutat uppdrag. Är du intresserad av detta eller har frågor så prata med Carina.

Onsdagsandakt

En sak som vi gjort för att vi som församling ska ”få se varandra” under veckan är onsdagsandakter. Varje onsdag kl 18.00 sänder vi en andakt på församlingens YouTube-kanal. Förra veckan drog vi igång och jag hoppas att det är fler av församlingens medlemmar som vill vara med och spela in en andakt med hjälp av sin telefon eller surfplatta. Carina Hult och Ann Marie Swärd var först ut. Denna vecka följer Alf Källström upp med en andaktsstund. Ikväll kl 18.00 alltså.

Glöm inte bort ditt givande

Den rubriken har jag haft med flera ”Ord från pastorn” allt sedan våra ordinarie gudstjänster flyttat ut till webben. Till mars månad visade sig att församlingens givande höll i sig, det är ju mycket uppmuntrande. Nu får vi hjälpas åt att hålla uppe nivån, var och en efter sin förmåga. ”Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:7).

Resursgrupp

Det finns ett gäng församlingsmedlemmar som ställt sig till förfogande att hjälpa dig i församlingen som behöver praktisk hjälp med handling eller andra ärenden du inte kan göra därför att du tillhör en riskgrupp. Så om du tillhör en av riskgrupperna som finns i samhället eller är sjuk tillfället och behöver hålla dig hemma så är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller Carina.

Webbsända gudstjänster

Under en överskådlig framtid så fortsätter vi att sända våra gudstjänster via webben. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn.

Till uppbyggelse

Predikanter har inte sällan ovanan att hitta predikoillustrationer överallt. Till min samling av predikoillustrationer kan jag nu lägga vad som händer när man tvättar en smutsig fasad på ett hus. I helgen arbetade nämligen en skara män med att tvätta pastorsbostadens fasad (jodo, pastorn själv var med och tvättade också) och det blev ett ganska tydligt lyft. Innan tvätten av husets fasad var pastorsbostaden lite halvgrå, men nu ser utsidan ren ut och den grå smutsen är borta. Men trots all putsning på utsidan så såg insidan ut som tidigare. Det hjälpte inte att tvätta utsidan för att göra något åt tvätt, disk och behovet av dammsugning inne i huset. Faktum är ju att gänget som hade samlats på lördagsmorgonen kunde ha tvättat utsidan av huset till döddagar utan att det hade gjort någon skillnad för hur det såg ut inne i huset. Om inte jag eller min hustru hade beslut oss för att göra något åt vardagsbestyren inne huset så hade disken, dammet och tvätten blivit kvar.

I evangelierna så är några av Jesus skarpaste utmaningar riktade mot den grupp religiösa som vi känner som fariséer, d.v.s personer som verkligen tog sin tro och Gud på allvar. Problemet är att de trots sin iver för Gud verkar vara så upptagna av det yttre att de missar det som är viktigare, hjärtat. I Lukasevangeliets 11:e kapitel kan vi ta del av några av de skarpa ord som Jesus yttrar.

När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid, och han gick in och lade sig till bords.Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sade till honom: ”Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? – Luk 11:37-40 

Tänk att få höra av Jesus att ens inre är fullt av ”rofferi och ondska”. Det är ju inte snällt sagt men vad är det hos dessa människor som Jesus reagerar så starkt på? Svaret ger Jesus i de efterföljande verserna genom en rad ”ve-rop”.

Ve er, fariseer! Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker men missar rättvisan och kärleken till Gud. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. – Luk 11:42

Ve er, fariseer! Ni älskar de främsta platserna i synagogorna och att bli hälsade på torgen.- Luk 11:43

ve även över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. – Luk 11:46

Uttrycket ”ve” är nog nästan utdött i modern svenska. Det är ett kraftig klagan här riktad av Jesus som en anklagelse mot fariséerna och de skriftlärda. Kanske skulle man kunna parafrasera uttrycket ”Ve er, fariseer” med en formulering som ”Det kommer gå er illa” eller ”Olyckan hänger över er”. Underförstått, och senare i samma textavsnitt explicit uttalat, Guds dom hänger över dem. Det är lätt för oss att döma ut fariséerna. Peka finger och tänka att sådan är i alla fall inte jag. Men då missar vi poängen

Fariséernas och de skriftlärdas  hjärtans attityd visade sig genom att de var noga med att ge tionde av till och med den minsta kryddan samtidigt som de inte verkade ha någon äkta kärlek till Gud eller sin nästa, något som tog sig uttryck i att de försummade rätten och rättvisan för de utsatta i samhället. De älskade att framstå som fromma och heliga personer för att uppmärksammas på torgen och de la tunga ok på människor i form av religiösa bud som de inte gav människor någon hjälp att leva upp till. Frågan vi bör ställa oss själva är hur det ser ut i vårt eget inre, hur ser mitt hjärtas attityder ut och vilka konkreta uttryck tar dessa sig i mitt liv?

De goda nyheterna är att varje människa som ser in i sitt inre och upptäcker att allt inte är som kan finna nåd och barmhärtighet hos Gud. Samtidigt som Jesus riktar skarpa ord till dem inte förmår se sina egna brister, därför att det yttre ser fint ut, talar han nådens ord till den som inser sin otillräcklighet. Lyssna till Jesus ord riktad till en av rövarna som korsfästs vid sidan av Jesus: ”Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43). Dessa ord får rövaren höra efter att han själv sagt att han får vad han förtjänat, han får igen efter vad han gjort sig skyldig till (Luk 23:41). På samma sätt säger Jesus i liknelsen om tullindrivaren och farisén att tullindrivaren gick rättfärdig hem snarare än farisén efter att ha bett ”Gud, förlåt en syndare som mig” (Luk 18:13).

Låt oss därför vända blicken mot vårt inre istället för att försöka upprätthålla ett vackert yttre som Herren ändå ser förbi. Låt oss vara ärliga inför honom och varandra och erkänna fel och brister. När vi gör det så möts vi av Guds nåd och barmhärtighet.

Amen

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Uthållighet. Vi är nog många som börjar bli lite trötta på hela den här Coronasituationen. Be att Gud hjälper oss alla att vara uthålliga och inte börja slarva med att följa myndigheternas riktlinjer.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo