På gång

Vi har fått fira påsk tillsammans och en arbetsvecka är till ända. För min del har veckan känts lite märklig. Jag har försökt att arbeta hemifrån efter att ha pratat med 1177, är lite krasslig och har något som satt sig i bröstet som ett tryck. Jag mår på det stora hela egentligen bra men det har bland annat inneburit att träff med verksamhetsrådet för verksamhetsplanering och en träff med personalrådet skedde digitalt istället för ansikte mot ansikte på samma plats.

Arbetsdag på pastorsbostaden

Det känns nästan lite udda att berätta om eftersom jag bor där jag bor, men den 25:e april så bjuder fastighetrådet in församlingens medlemmar att komma och hjälpa till vid en arbetsdag på pastorsbostaden. Det finns bland annat behov av att tvätta fasaden. Lördagen 25:e april är du välkommen att komma och hjälpa till. Om jag är frisk och kry då, vilket jag ju hoppas, så kanske pastorn bjuder på något att fika också.

Resursgrupp

Jag och Carina har som jag skrivit i tidigare utskick arbetat med att forma en resursgrupp för de av våra medlemmar som kan behöva hjälp med olika praktiska saker i dessa corona-tider. Vi har ett gäng församlingsmedlemmar som ställt sig till förfogande. Så om du tillhör en av riskgrupperna som finns i samhället eller är sjuk tillfället och behöver hålla dig hemma så är du varmt välkommen att höra av dig till mig eller Carina.

Glöm inte bort ditt givande

Den rubriken har jag haft med flera ”Ord från pastorn” allt sedan våra ordinarie gudstjänster flyttat ut till webben. En rolig sak i sammanhanget är att församlingen fram till mars månad har hållt budgetten vad det gäller vårt givande. Det är härligt att vi tillsammans får bidra till Guds rike i Gråbo med våra tillgångar och samtidigt också kan säga att vi under årets inledning har gett i enlighet med vårt mål! Paulus till församlingen i Korint gäller oss idag också: ”Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.” (2 Kor 9:7).

RIA i Lerum

I Lerum finns RIA Hela människan som bedriver ett socialt arbete. Huvudmännen för RIA är församlingarna i Lerum oss inkluderat. Som en av huvudmännen bakom verksamheten så avsätter vi medel varje år i budgeten som går till RIA:s viktiga arbete. På grund av corona-virusets framfart så har mycket av deras verksamhet tvingats att ligga nere, något som fått ekonomiska konsekvenser. Du som har möjlighet får tänka extra på RIA och skänka en summa pengar till dem. Du kan läsa mer om RIA Lerum här: http://helamanniskan.se/lerum/

Webbsända gudstjänster

Under en överskådlig framtid så fortsätter vi att sända våra gudstjänster via webben. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn.

Till uppbyggelse

En av sakerna som jag uppskattar mest med att få fira gudstjänst är att få komma tillsammans som Guds folk och lovsjunga Gud. Visserligen lovsjunger Guds folk inte Gud för sin egen skull men min erfarenhet är att för många människor är lovsången ett tillfälle att möta Gud och få ge uttryck för sin längtan efter mer av Gud. Under påsken sände Filadelfiakyrkan i Stockholm en lovsångsgudstjänst som kanske någon mer än jag uppskattar att få del av. Jag skickar med den denna vecka för dig att ta del av om du vill.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Planering av verksamhet. Be att församlingens ledning får vishet och ledning i hur vi ska planera församlingens verksamhet framöver.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.
  • Tacka. Tacka Gud för att vi trots allt fått fira påsk och än en gång påminna oss själva om Jesus död och uppståndelse och vad Gud gjort för oss.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo