På gång

Mina barn är hemma på påsklov. Det betyder att det som brukar kallas för stilla veckan har börjat. Ta möjligheten och låt denna vecka bli en vecka då du söker Herren och stannar upp inför budskapet om Jesus död och uppståndelse. Det utgör centrum i den kristna tron och är en aldrig sinande källa till uppmuntran. För mig kommer större delen av denna arbetsmässigt handla om att planera och förbereda påskens samlingar men också om att förbereda inför träff med verksamhetsrådet som ska träffas snart för att försöka planera församlingens verksamhet inför sommaren och inledningen på hösten.

Påsk

På grund av restriktionerna som myndigheterna infört så har vi blivit tvungna att samlas till gudstjänst online. Det gäller tyvärr också påskens samlingar. Du kan ta del av gudstjänsterna via webben på församlingens YouTube-kanal som du hittar på: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA där alla samlingar sänds live. Nedan finner du hur veckan som kommer ser ut.

Getsemanestund torsdag kl 19.00

Jag håller i en kortare Getsemanestund som kommer innehålla en del textläsningar, tid för bibelreflektion och en kortare andakt.

Länk till sändningen: https://youtu.be/G3u4FAgQMCA

Långfredagsgudstjänst kl 11.00

Carina Hult leder långfredagens gudstjänst och leder nattvardsfirande. Vi vill som församling hitta sätt att fira nattvard även nu när vi inte kan ses på samma plats och vill därför uppmuntra dig att köpa druvjuice eller alkoholfritt vin och bröd för att kunna fira nattvard i hemmen. Carina kommer förklara hur det vi går till väga i sändningen.

Länk till sändningen: https://youtu.be/xDDvrOi7V4U

Påskdagsgudstjänst kl 11.00

Påskdagsgudstjänsten leder jag och jag kommer också att predika i den.

Länk till sändningen: https://youtu.be/Zd45I5tP1fw

Pyssel och andaktsmaterial att använda hemma

Som en liten hjälp för att vända blicken till Herren under påsken så finns ett enkelt andaktsmaterial som innehåller ett kortare videoklipp, bibeltexter dag för dag, några korta frågor för personlig reflektion och en avslutande bön att be i enskildhet eller tillsammans med andra. Du hittar materialet på www.equmeniakyrkangråbo.se/pask-2020

Equmenia har tagit fram ett bra påskpyssel som passar bra att skriva ut och göra tillsammans med barnen i en familj. Jag skickar med länk till det materialet också.

https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/pask-kors-vika-farg.pdf

https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/paskteckningar.pdf

Annat som är på gång

Resursgrupp

Jag och Carina arbetar vidare med skapandet av en grupp i församlingen som kan finnas till hans som en  resursgrupp för de av våra medlemmar som kan behöva hjälp med saker som handling, apoteksinköp eller hjälp med att få it-teknik att fungera för att kunna ta del av församlingsgemenskap på digitalt vis. Om du tillhör en av riskgrupperna som finns i samhället eller så är du kanske sjuk för tillfället och behöver hålla dig hemma så vill vi att du ska veta att församlingen kan hjälpa och stötta på olika vis. Tveka inte att ringa eller mejla mig eller Carina!

Några församlingsmedlemmar har hört av sig till mig och Carina och sagt att de är redo att hjälpa till praktiskt på olika vis. Kanske finns det fler? Åtagandet gäller inte för all framtid utan du som har möjlighet att vara en resurs under den närmaste tiden framåt är mer än välkommen att höra av dig till mig eller Carina så arbetar vi vidare med strukturerna kring en sådan resursgrupp.

Webbsända gudstjänster

Under en överskådlig framtid så fortsätter vi att sända våra gudstjänster via webben. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn.

Glöm inte bort ditt givande

Många av församlingens medlemmar ger regelbundet via autogiro eller en online. Det är verkligen toppen. Men många av oss brukar kanske också ge något extra i samband med våra gudstjänster eller till och med ge hela sitt månadsgivande i samband med våra gudstjänster. Mitt i den situation som vi nu befinner oss kan det nog lätt bli så att givandenivån i församlingen sjunker något eftersom vi inte träffas på samma sätt som vi brukar. Men församlingens har fortfarande utgifter och därför vill jag påminna dig om och uppmuntra dig till att inte glömma bort församlingen utan fortsätta ge av dina resurser in i Guds rikes utbredande genom församlingen.

Till uppbyggelse

En amerikansk pastor vid namn Rick Warren skriver följande ord i sin bok Leva med mål och mening:

Det handlar inte om dig. Meningen med ditt liv är mycket viktigare än ditt eget självförverkligande, din sinnesro eller ens din lycka. Den är mycket viktigare än din familj, din karriär, eller dina vildaste drömmar och ambitioner. Om du vill veta varför du hamnade på den här planeten så måste du börja med Gud. Du föddes av hans vilja och för hans syften.

Men du bör inte bara nöja dig med vad en pastor säger utan också fråga dig vad Bibeln säger. Så vad säger Bibeln? Hävdar den samma sak som den amerikanska pastorn? Jag skulle vilja påstå att den gör det. Ett exempel hämtat från Romarbrevet:

Av honom, genom honom och till honom är allting. (Rom 11:36)

Så enkelt sammanfattat, allt är skapat av Gud med honom som skapelsens mål. Trots det så är det lätt hänt att människor, även kristna människor, förminskar Gud och gör honom till ett medel för att vinna något annat. Det kan handla om allt möjligt. En person söker framgång, en annan frid och åter en annan en känsla av mening med livet. Sådana saker kan vara det som inledningsvis driver oss att söka Gud överhuvudtaget men det kan inte förbli vår drivkraft. Om vi tänker efter så inser vi ganska snart varför. Jämför med hur det vore att gifta sig med en person för att bli rik eller för att få känna sig behövd och bekräftad. Det är en dålig anledning att gifta sig med en person med målet att komma åt den blivande partnerns pengar eller att försöka täppa till hålen i en trasig självbild. Du bör gifta dig med en person för att du älskar den och vill ha den personen i ditt liv.

Så är det också med Gud. Vi bör söka honom för hans egen skull och inte göra Gud till ett medel för att nå något annat. Det är nämligen för detta som Kristus kom till världen, för att föra människor till Gud och in i en relation med honom. Så här beskrivs det i 1:a Petrusbrevet:

Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud.

Men detta är det fantastiska; När vi ger vårt gensvar på Guds kallelse att komma till honom för hans egen skull snarare än att komma till honom för vad han kan tänkas vilja göra för oss, då upptäcker vi också att han är den hos vilken vi kan finna ro (Ps 62:2), få veta att vi är älskade (Rom 5:5), få ledning (Ps 23:3), få kasta våra bekymmer på (1 Petr 5:7) och befrias från fruktan (Luk 12:32; Rom 8:15).

Amen

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Påsken. Be att påsken trots omständigheterna får bli en välsignad tid då vi möter Herren.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.
  • Tacka. Tacka Gud för allt det goda som vi så lätt tar för givet. Mat på bordet. Myndigheter som arbetar för befolkningens bästa. Toapapper. Tillgång till rinnande vatten.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo