På gång

Som ni kanske anar så har vissa av mina ordinarie arbetsuppgifter utgått. Just nu gör jag exempelvis inte hembesök hos äldre eller sjuka församlingsmedlemmar på samma vis som tidigare, jag har inga andakter på äldreboenden eller vår sopplunch.  Å andra sidan har nya arbetsuppgifter tillkommit. Jag försöker regelbundet uppdatera mig kring läget i våra olika verksamheter och diskutera tillsammans med verksamheterna och församlingsledning vad som ska fortgå och vad som bör pausas, jag försöker följa med i vilka riktlinjer som myndigheterna ger samhället för tillfället och jag arbetar med att få koll på vilka behov som finns i församlingen av hjälp och stöttning. Jag planerar om saker när den lagda verksamhetsplaneringen inte längre stämmer på grund av corona-situationen mm. Samtidigt ändras inte allt. Det behövs fortfarande predikoförberedelser, människor vill fortfarande ha samtal även om de ibland får ske över telefon och konfirmationsläsningen fortsätter så länge som skolorna hålls öppna.

Men framförallt arbetar jag och mina kollegor med att på olika vis göra det möjligt för oss att få en fortsatt upplevelse av församlingstillhörighet och församlingsliv, även när vi inte kan träffas fysiskt på det vis vi gör i vanliga fall. Jag tror det är oerhört viktigt. Församlingen och tillhörigheten till varandra i Kristus upphör nämligen inte på grund av några yttre omständigheter vilka de än är. Att vara kristen innebär att tillhöra Kristus och tillhöra Guds familj. Det är därför kristna i alla tider har kallat varandra för bröder och systrar. Vi arbetar på lite olika vis för att upprätthålla en viss känsla av församlingsgemenskap. Jag vill nämna några av sakerna.

Resursgrupp

Jag och Carina arbetar just nu med att skapa en grupp i församlingen som kan finnas till hands som en resursgrupp för de av våra medlemmar som kan behöva hjälp med saker som handling, apoteksinköp eller hjälp med att få it-teknik att fungera för att kunna ta del av församlingsgemenskap under dagen. Det kan handla om att du tillhör en av riskgrupperna som finns i samhället eller så är du kanske sjuk för tillfället och behöver hålla dig hemma. Då vill vi att du ska kunna veta att församlingen finns där för att backa upp dig praktiskt på olika sätt. Tanken är att du som församlingsmedlem enkelt ska kunna höra av dig till mig eller Carina så tar vi det vidare.

Jag tror och hoppas att det finns medlemmar i församlingen som inte ingår i någon riskgrupp som vill vara med i en sådan resursgrupp. Åtagandet gäller inte för all framtid utan du som har möjlighet att vara en resurs under den närmaste tiden framåt är mer än välkommen att höra av dig till mig eller Carina så arbetar vi vidare med strukturerna kring en sådan resursgrupp.

Webbsända gudstjänster

Tills vidare samlas vi inte fysiskt på samma plats och firar gudstjänst. Men vi har satt igång med en enkel form av webbsänd gudstjänst. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn. Vi kommer att sända på söndag igen och du hittar direkt till sändningen på följande adress:  https://www.youtube.com/watch?v=3w1l9EBLMZw

Påsk

Påsken är en av kyrkans allra största högtider. Jag skall se över innehållet i påskens samlingar under dagen. I nuläget håller äger alltså inga gudstjänster i vår kyrkbyggnad rum. Men ambitionen är att också påskens samlingar skall kunna sändas via webben.

Andra idéer

Vi spånar också på lite andra idéer på hur vi kan upprätthålla församlingsgemenskapen i dessa tider. Kanske kan vi samlas till bön via våra telefoner, bibelstudier via internet, ja det finns lite olika uppslag men i nuläget inget mer konkret.

Glöm inte bort ditt givande

Många av församlingens medlemmar ger regelbundet via autogiro eller en online. Det är verkligen toppen. Men många av oss brukar kanske också ge något extra i samband med våra gudstjänster eller till och med ge hela sitt månadsgivande i samband med våra gudstjänster. Mitt i den situation som vi nu befinner oss kan det nog lätt bli så att givandenivån i församlingen sjunker något eftersom vi inte träffas på samma sätt som vi brukar. Men församlingens har fortfarande utgifter och därför vill jag påminna dig om och uppmuntra dig till att inte glömma bort församlingen utan fortsätta ge av dina resurser in i Guds rikes utbredande genom församlingen.

Till uppbyggelse

Den här veckan har vår vice ordföranden John Olsson skrivit en text som jag med glädje delar med dig som läser. Håll till godo.

Så här i tider av isolering kan man tänka att ”så här illa har det inte varit innan” eller att vi aldrig behövt ställa in programmet innan. Utan att förringa någons oro eller lidande, speciellt inte med tanke på att vi än
så länge inte vet hur stor påverkan blir, tog jag en liten djupdykning i församlingens protokoll. Vi behöver dock inte gå så långt bad i tiden. Under svininfluensan 2009, den influensan befolkningen massvaccinerades mot och där några tyvärr drabbades av narkolepsi efteråt, bodde jag inte i Gråbo men jag kan ge en glimt från Örebro där jag då bodde. Stämningen då var inte lika allvarlig som nu men det fanns en oro och Mellringekyrkan där jag då var medlem beslutade om att nattvardsvinet under influensatiden skulle utdelas i ”särkalkar”, alltså att varje deltagare fick en pytteliten bägare var. Detta skedde under devisen ”man tager vad man haver” (eller iallafall kan få tag i) varför nattvarden vid några tillfällen skedde med snapsglas i plast av engångstyp.

1918 var församlingen tvungna att uppskjuta sin bönevecka på grund av Spanska sjukan, detta var under första världskriget som även det medförde diverse bekymmer för både församlingen och befolkningen i allmänhet. Därför fick hitresande deltagare för en distriktskonferens samma år ta med eget bröd och socker på grund av de ransoneringar som rådde. Även mul- och klöv-sjukan orsakade inställda möten genom ett mötesförbud, då under julen 1938. Däremot verkar världskriget inte lett till så mycket inställda möten även om pastor Bjurö blev inkallad. Däremot bidrog världskriget till en hel del insamlingar av olika sorter, allt ifrån att gå runt och samla in rödkuponger för att ha något att bjuda på under julens fester till olika sorters nödhjälp. Krigets påverkan tog inte heller slut när Tyskland utan 1949 skickade församlingen via Västkustens fiskinsamling ett bidrag för transport av just fisk till Tysklands nödlidande. 1952 var mul- och klöv-sjukan tillbaka och drabbade Stannum. Då beslutade man att förekomma myndigheterna och ställde in samtliga möten tillsvidare för att ”ställa sig solidariskt med den allmänna uppfattningen”.

Även andra kriser har påverkat församlingen. Den byggnadsfond församlingen har tillkom i samband med depressionen på 30-talet då man inte ansåg sig kunna samla ihop medlen som behövdes för den renovering som så väl behövdes utan för tillfället fick nöja sig med nödvändiga reparationer och drog igång byggnadsfonden för att kunna dra igång större projekt när det blev bättre tider. Bättre tider blev det dessutom ganska snart, redan 1937 fanns ett nyrenoverat missionshus på plats. Dessutom har många mindre kriser som inte påverkat kollektivet på samma sätt förekommit på olika sätt. I samband med att jag gick igenom matriklarna noterade jag ett antal kvinnor som bara var medlem i församlingen något år innan de dog, en händelse som dessutom blev mer och mer ovanlig ju längre fram i tiden vi kom. Som man, och allmänt långsam i att dra slutsatser vissa gånger, tog det ett tag innan jag insåg att detta berodde på att förlossningsvården blivit betydligt bättre och säkrare, allt var inte bättre förr.

Genom allt detta så har Gud hållit sin hand över vår församling och jag är övertygad om att Han gör så även nu. Vi får anpassa oss både som individer och kyrka för ett tag, i förvissning om att Gud inte lämnar oss ensamma utan går med oss genom krisen precis som han gjort förut, och med hoppet om att Han håller allt i sin hand. Som avslutning vill jag påminna om orden Jesus sa till Johannes när denne, ensam
och övergiven, fick se Jesus i en syn på ön Patmos.

När jag såg honom [Jesus] föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. (Upp 1:17-18)

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.
  • Tacka. Tacka Gud för allt det goda som vi så lätt tar för givet. Mat på bordet. Myndigheter som arbetar för befolkningens bästa. Toapapper. Tillgång till rinnande vatten.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo