På gång

Det är svårt att skriva ett ”Ord från pastorn” en vecka som denna utan att nämna Corona-viruset och utmaningen som Sverige och resten av världens länder ställts inför. Det påverkar också oss som församling. Läs gärna riktlinjerna för hur vi som församling förhåller oss till smittspridningen, dessa riktlinjer kan komma att ändras beroende på hur situationen utvecklas: https://www.equmeniakyrkangrabo.se/atgarder-covid-19/ Under helgen skulle vi haft Mötesplats och herrfrukost men dessa samlingar är inställda. Min arbetsvecka har också sett lite annorlunda på grund av detta. Andakten på Nya lundbygården blev inställd och några hembesök jag skulle gjort blev inte av.

Ekumenisk bönehelg

Den 20 – 22 mars är det ekumenisk bönehelg. Du har kanske inte möjlighet att vara med på alla samlingar men då vill jag uppmuntra dig till att vara med vid ett eller två tillfällen. Temat för helgen är ”Den helige Ande”. Varje samling utgår från ett tema förknippat med Den helige Ande. I samlingarna kommer det ges tillfälle till gemensam bön, förbön, lovsång och att ta del av undervisning.

10 & 1 Bibel

Nu är 10 & 1 Bibel-materialet för året klart. Den här gången är det 1:a Korintierbrevet som vi studerar närmare under rubriken ”Kaos i Korint”. Om du redan är med i en grupp så kommer du få studiematerialet av ledaren för er grupp. Om du inte är med i en 10 & 1 Bibel-grupp så vill jag verkligen uppmuntra dig att bli med i en sådan. När jag pratar med gruppledarna och deltagare så får jag höra mycket gott om goda samtal utifrån Bibeltexterna och många berättar om att samlingarna hjälper dem att växa som kristna. Om du vill vara med i en grupp så kan du antingen kontakta mig direkt, skicka ett mejl eller ring, eller skriva upp ditt namn på en lista som finns på kyrktorget.

Till uppbyggelse

Det finns en förståelig oro i samhället och i stora delar av världen just nu på grund av Corona-viruset. För att använda ett uttryck hämtat från Psaltaren, ”Folken larmar” (Psalm 46:7). Många människor frågar sig saker som: ”Hur ska det gå?”, ”Kommer vi få stopp på smittspridningen?” och ”Vad händer med ekonomin?” Samtidigt som situationen vårt samhälle står inför inte skall överdrivas, så ska vi inte heller vara naiva. Det som händer och som kommer att hända om inte smittspridningen snabbt minskar kommer att få effekter och påverka stora delar av världen.

Hur ska då en kristen person tänka kring allt som sker och vad innebär det att vara en Jesus efterföljare i en värld som är orolig? Det finns åtminstone fyra saker som utmärker en kristen hållning i mötet med utmaningar i livet, oavsett om det handlar om hotet från en världsvid pandemi eller personliga svårigheter och motgångar.

För det första, en kristen som möter motgångar och ställs inför utmaningar påminner sig själv om att Gud är världens suveräne härskare och kung som håller världen i sin hand.

I Uppenbarelseboken skildrar Johannes något förunderligt. Efter att ha mött Jesus i en syn uppmanas han att ”komma hit upp”. Synen förändras och nu ser Johannes plötsligt Gud på sin tron i himmelen (Upp 4:1-2). Runtomkring Guds tron ser Johannes fyra varelser (Upp 4:6), tjugofyra äldste med kronor (Upp 4:10) och tusen och åter tusen änglar (Upp 5:11) och han hör hur ”allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem” proklamerar Guds makt (Upp 4:13). Samtidigt ropar de fyra varelserna som står närmast Guds tron natt och dag ut Guds helighet med orden ”Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig.” I Bibel 2000 lyder Guds titel istället ”allhärskaren”. Det grekiska ordet ”pantokratōr” som översätts är ett sammansatt ord av två grekiska ord, ”pant” som betyder ”allt, alla” och ”kratōr” som betyder ”herreman, potentat, styrande, härskare”. Scenen som möter Johannes är tydligt. Gud den Allsmäktige, den Allstyrande  är skapelsens centrum och som världens skapare regerar Gud som kung över den. I Uppenbarelseboken innebär detta att Gud leder historien mot sin slutpunkt och Gudsrikets slutliga upprättelse med en ny himmel och jord (Upp 21-22).

Men varför bör en kristen påminna sig om Guds suveränitet och makt? Därför att då kan vi finna den tro vi behöver för att övervinna oro och rädslor och tillsammans med Psalmisten frimodigt säga:

Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup, om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. – Ps 46:2-3

Det är fantastiska ord som beskriver hur en troende människa till och med när ”jorden ger vika”, alltså när hela tillvaron skakar och livet kastas omkull inte behöver gripas av fruktan därför att vårt hopp står till Gud den Allsmäktige och hans löften.

För det andra, en kristen som möter motgångar och ställs inför utmaningar låter dessa påminna henne om vi är beroende av Gud.

Vi invaggas så lätt i illusionen att vår tillvaro är trygg och att vi har allt under kontroll. Frestelsen att tänka att vi nog ändå klarar oss utan Gud ganska bra trots allt smyger sig sakta in. Men det är en lögn från Djävulen och en illusion. Ingen människa, hur framgångsrik, hur mäktig, hur hälsosam eller hur stark hon än är, klarar sig utan Gud. Jakob skriver:

Lyssna nu, ni som säger: ”I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar.”  Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: ”Om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det.” Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo. – Jak 4:13-16

När livet ställs på sin spets rämnar illusionerna. Alla som stått vid en dödsbädd eller som drabbats av en allvarlig sjukdom vet det. Då inser människor sina begränsningar. Vi är beroende av Gud.

För det tredje, en kristen som möter motgångar och ställs inför utmaningar påminner sig själv om kallelsen att följa Jesus.

Alla kristna är kallade till lärjungaskap och efterföljelse. Det är vad det innebär att vara kristen (Matt 28:19-20). Den kallelsen gäller i tider av välgång såväl som i utmanande tider. Faktum är att det är i tider av utmaningar som äktheten i tron prövas. Petrusbrevet innehåller följande ord:

Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. – 1 Pet 1:6

Det är i prövningen stunds som äktheten i vår tro visar sig. Det är i svårare tider som det visar sig om vår efterföljelse av Jesus inbegriper hela våra liv eller om den bara utgör en fin ”fernissa” som försvinner när svårigheterna drabbar. Det är då det visar sig om Andens frukt vuxit fram i våra liv, om vi fortsätter vara kärleksfulla och omtänksamma, om vi fortsätter att se till andras bästa osv.

För det fjärde, och som avslutning, en kristen som möter motgångar och ställs inför utmaningar ber.

Att be för att Gud ska stoppa en sådan sak som Corona-virusets spridning eller att be för saker i ens eget liv som ter sig oöverstigligt kan kännas som ”för stora” böneämnen. Men Bibeln och historien är fylld av exempel på mäktiga bönesvar. Jakobsbrevet hämtar ett exempel från profeten Elia:

Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. – Jak 5:16-18

Gud är den som förklarat den som tror på Kristus rättfärdig och öppnat vägen till sig genom Jesus död och uppståndelse och därmed också öppnat vägen för våra böner att nå Guds hjärta. Så be! Be till Gud vars ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9).

Som kristna tror vi att Gud håller världen i sin hand. Vi vilar i hans händer och behöver därför inte gripas av fruktan eller styras av rädsla. I mötet med prövningar påminner vi oss om att Gud håller världen i sin hand, om vårt behov av Gud, om kallelsen att följa Jesus och om bönens möjlighet.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • 150-års firande. Be att jubileumsåret, då församlingen firar 150 år blir inspirerande och ger framtidstro.
  • Annahita Parson. Tacka Gud för Annahita Parson som besökte oss föregående helg och vad hon fick dela med många människor.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo