På gång

Julen närmar sig, på söndag tänder vi det sista ljuset i adventsljusstaken. Då tar jag ledig helg och får ladda upp inför jul och nyår och det kan nog behövas för det händer faktiskt en hel del spännande då.

Hela torget sjunger

Nu på fredag kl 18.00 hoppas vi på en god uppslutning på torget. Vår församlingar arrangerar tillsammans med Gråbos medskapandegrupp, Lekstorps IF, Bonum, Svenska kyrkan, och Centrumkyrkan ”Hela torget sjunger”, julallsång på torget. Jag tror att det kan bli en samling då julens budskap förmedlas till många människor på ett avslappnat vis. Så ta chansen och bjud med dig din granne för att vara med och sjunga in julen!

Julfriande i församlingshemmet

Vill du slippa stå i köket på julafton? Eller vill du bara ha sällskap? Eller kanske vara ett sällskap för andra. Du är välkommen att vara med på julfirande i Stora Lundbys församlingshem. Det är en stund av julmys och jullunch mellan kl 12.00 – 14.00. Anmälan lämnas till Lise-Lott Claesson (telefon: 0302 49 61 24 e-post: lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se).

Gudstjänster

Efter julklappar och julmat har du möjlighet att avsluta julaftonen med en julnattgudstjänst kl 23.00 i Equmeniakyrkan då jag predikar och Malin Nygren och Ulrika Nätterdal medverkar med musik. På annandagen har du en chans till att fira gudstjänst i juletid. Då är du välkommen till  Centrumkyrkan kl 11.00 för en ekumenisk annandagsgudstjänst. Även denna gång predikar jag och Linnea Wetterbrant står för det musikaliska. Söndagen den 29:e december är du välkommen till söndagsgudstjänst kl 11.00 då Alf och Catharina Källström förkunnar och leder musik.  Året knyts ihop med en ekumenisk gudstjänst i Stora Lundby kyrka kl 11.00 på nyårsdagen och det nya året inleds med Stugmöten i kretsarna den 5:e januari.

Bilda

Så påminner jag en gång till också om att ni som har hand om en Bilda-lista i något sammanhang och har dem i pappersformat, se till att de blir ifyllda och lämnade till Solveig Sävinger. Det här året stöttade Bilda oss med ca 11.000 kr. Hur mycket Bilda kan bidra med avgörs av hur många grupper och samlingar vi har rapporterat till dem.

Till uppbyggelse

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. – Joh 1:14

På julnatten kommer jag att predika om det som hundratusentals, kanske miljontals präster, pastorer och andra predikanter runt om i vår värld kommer att predika om, att i Jesus Kristus har Gud blivit människa. Denna grundläggande och för den kristna tron bärande tanke var i den tidiga kyrkan föremål för otaliga kristologiska debatter. Du anar av uttrycket ”kristologiska debatter” att dessa livliga diskussioner handlade om vem Kristus var.

Den brännande frågan rörde huruvida gudomligt och mänskligt förenats i Kristus och om så var fallet, på vilket vis hade det gudomliga och mänskliga förenats i honom. Somliga menade att Jesus mänsklighet bara var en illusion. Till det yttre tycktes Jesus visserligen vara en människa, men under ytan var han ”bara” gudomlig. Andra menade tvärt om att Jesus måste varit något annat än rakt igenom gudomlig. Nog kunde Jesus vara en profet och en företrädare för Gud, ja till och med gud med litet g och Guds första och främsta skapelse men likväl skapad. Åter andra hävdade att Jesus föddes som vilken människa som helst men blev gudomliggjord, adopterad av Gud som hans son, kanske vid Jesus dop eller hans uppståndelse från de döda.

Du kanske tycker att hela den här diskussionen bara tycks handla om onödigt hårklyveri. Men debatterna uppstod därför att frågan om vem Jesus verkligen är hänger ihop med Guds frälsningshandlande. Om Jesus bara ”låtsades” vara en människa och hans mänsklighet bara var en illusion, eller om Jesus var en ny slags skapelse i vilket gudomligt och mänskligt blandas samman i en hybrid, hur kunde Jesus då representera människor inför Gud? Då var han ju egentligen inte en sann människa. Om Jesus å andra sidan inte var sant gudomlig, utan bara gud med litet g, adopterad av Gud, hur kunde han då representera Gud på ett unikt vis och förmedla det liv som bara Gud har?

Genom de intensiva debatterna som fördes så mejslades den kristna läran om inkarnationen fram. Kyrkan reflekterade över och diskuterade hur Nya testamentets texter skulle förstås och landade till sist i övertygelsen att i Jesus möter vi verkligen Gud och samtidigt är Jesus fullt ut mänsklig. För att använda ett teologiskt uttryck: ”Jesus är sann Gud och sann människa.” D.v.s i människan Jesus Kristus förenas Gud och människa utan att sammanblandas och därför kan vi säga att Jesus har en dubbel natur, en gudomlig och mänsklig natur. Sådant språk och sådana formuleringar är mer än bara teologiskt finlir och fikonspråk. De teologiska uttrycken är, för att anspela på tidpunkten på året, som paket som väntar på att öppnas och i dem hittar vi värdefulla bibliska sanningar.

Att Jesus Kristus är sann människa och sann Gud innebär att den första julnatten så var det verkligen Gud själv som kom till oss i ett spädbarns gestalt. I honom har Gud verkligen kommit till oss och vi kan bekänna med full trosvisshet att Jesus är ”Gud med oss” (Matt 1:23). Att Jesus Kristus är sann människa och sann Gud innebär att Gud en gång för alla demonstrerat hur nära han vill ha människan. Han vill inte bara ha henne på armslängds avstånd, inte ens en kärleksfull omfamning är nog, han vill genom Kristus förena människan med sig själv. Det är, i brist på bättre ord, förunderligt.

En av kyrkohistoriens mest kända teologer Augustinus av Hippo som föddes på 300-talets mitt höll vid ett tillfälle en predikan i vilken han fångade det förunderliga i att Gud själv tagit steget in i sin skapelse.

Människans skapare blev människa, så att han, härskaren över stjärnorna, skulle mättas vid sin moders bröst; så att Brödet skulle hungra, källsprånget törsta, Ljuset sova, Vägen bli trött på sin resa; så att Sanningen skulle bli anklagad för att ljus, Läraren bli piskad, Grundstommen upphängd på trä; så att han som var Styrka skulle bli svag; så att Helaren skulle bli sårad; så att Livet skulle kunna dö. – Augustinus Sermons 191.1

Ta tid i jul kära vän och stanna upp inför detta faktum och ge en stund i bön och stillhet till honom som kommit oss nära. Det är om honom julen handlar.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Nyårsläger. Be för förberedelserna inför det nyårsläger som många av församlingens ungdomar kommer att åka på i Trysil och för ledarna som arbetar med förberedelser och be för ungdomarna inför lägret.
  • Valberedningen. Snart är det ett nytt år och med det kommer också ett årsmöte för församlingen. Just nu arbetar valberedningen för fullt inför årsmötet. Be om Guds ledning.
  • Jul. Be för alla människor som besöker en gudstjänst i jul som inte vanligen brukar besöka gudstjänster.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo