På gång

Det är torsdag förmiddag när jag börjar skriva den här texten. jag skall snart kila iväg till Nya Lundbygården för att hålla andakt där. Bakom mig ligger en vecka som bland annat innehållit konfirmationsundervisning och Alphagrupp.  Igår var temat för undervisningen ”Helar Gud idag?” Under veckan har jag också arbetat med en liten andaktshjälp i påsktider. Vi får se om jag blir klar i tid till påskveckan i år eller om detta bli verklighet till nästa år! Mellan dessa saker har jag haft några personliga samtal, förberett inför konfaläger och inte minst fått förmånen att tjuvkika på Cecilias utkast till kommande söndags predikan. Det kommer bli en härlig predikan och det kommer bli en härlig gudstjänst med många av församlingen unga som medverkande. Missa inte det!

Du missar väl inte de två lördagarna i april då vi har en gemenskapskväll i kyrkan och en dag om relationer i församlingshemmet? Lördagen den 6/4 kl 18.00 så står det cafékväll på programmet. Vi vill avsätta tid åt att umgås med varandra som syskon i församlingen och samtidigt är det ett fint tillfälle att bjuda med sig lite mindre kyrkvana vänner och bekanta. På söndagarna utforskar vi för tillfället ämnet ”Vardagstro” och den här kvällen knyter an till temat då vi får stifta närmare bekantskap med tre stycken församlingsmedlemmar som jag och Carina kommer intervjua. Kombinera det med musik och musikquiz och jag tror att du har receptet på en trevlig kväll.

Lördagen den 13/4 arrangerar alla församlingar i Gråbo en ekumenisk dag om nära relationer. Det blir en dag där föreläsningar blandas med samtal. Föreläsningarna står John Breneman och Gunilla Ludvigsson för. John känner många av församlingens medlemmar, han är teolog, bibellärare och samtalsterapeut och Gunilla är barnmorska och samtalsterapeut. De kommer att tala kring vänskap, kärlek, ensamhet, konflikter, förlåtelse, sex, längtan, man, kvinna och Gud. Ta chansen och anmäl dig senast 4/4 till Carina Hult i Equmeniakyrkan eller Frida Vikström i Svenska kyrkan.

Till uppbyggelse

Förra söndagens predikan handlade om vad Ordspråksboken har att säga om familjeliv. Det är inte den enda boken i Bibeln som adresserar temat äktenskap och familj. En annan av Bibelns texter som berör ämnet återfinns i Paulus brev till församlingen i Korint. Församlingen i Korint har skrivit ett brev till Paulus med en rad frågor (1 Kor 7:1) och en av frågorna handlar om familjeliv. I det sammanhanget möter vi en rad uppmaningar som kan tyckas väldigt otidsenliga. Däribland dessa ord:

Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det, och de som gråter som om de inte grät, de som är glada som om de inte var det, de som köper något som om de inte fick behålla det, och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång, och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru, och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, hur hon ska glädja sin man. Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att ni ska kunna leva anständigt för Herren utan att slitas hit och dit. – 1 Kor 7:29-35

Paulus verkar alltså ha levt med föreställningen att Jesus skulle komma åter inom kort, ”tiden är kort”. Därför bör den kristne fundera ett varv extra innan han eller hon ingår ett äktenskap. Bibelläraren Mikael Tellbe resonerar kring Paulus ord i sin kommentar på 1:a Korintierbrevet Korsmärkt gemenskap och skriver så här:

Hur viktigt är det att bli gift? Paulus krockar rejält med vår tids individualistiska konsumtionskultur som är så fixerad vid vad jag skall bli och hur jag skall förverkligas. Vi matas med budskapet om att satsa på oss själva, gör karriär, sök status, och finna livets stora lycka. Ofta beskrivs en sexuell relation eller ett lyckligt äktenskap som det ultimata livsmålet. Förväntan och pressen på att ha sällskap och gifta sig kan vara stor – inte minst i kyrkan: gifter vi oss inte, blir vi betraktade som ensamma och udda. Men först på Paulus agenda står inte frågan om att bli gift utan om frågan om hur vi bäst kan tjäna Gud.

Å andra sidan kan singellivet upphöjas till ett ideal. Många bor och lever i dag ensamma, kanske motiverade av en liknande insikt som Paulus: ett äktenskap vållar mest bekymmer och svårigheter. Men Paulus syn på singelskapet motiveras inte av bekvämlighet eller en förlorad tro på fasta relationer, inte heller av vikten av att värna om sig själv och sina egna intressen. Hans enda motiv är att en ensamstående kan ge mer tid och kraft till att tjäna Gud. För många av fornkyrkans ledare blev celibatet ett idealtillstånd för den som ville leva helt och fullt för Gud. Även om celibatet inte är ett självklart ideal att eftersträva i vår tid, kan vi konstatera att livet som ogift definitivt inte bör ses som ett misslyckande – snarare som en möjlighet. Korsmärkt gemenskap s167

Paulus ord är inte det enda Bibeln har att säga om äktenskap och familj men icke desto mindre är det slående hur Paulus strävar att relatera alla livets områden till Gud och möjligheten att tjäna honom. Det sättet att tänka utmanar mig. Gud har med livets alla områden att göra och min möjlighet att tjäna Gud har högsta prioritet. Kanske kan det sättet att tänka också utmana dig?

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Från mörker till ljus. Kyrkorna i Gråbo har tillsammans bestämt sig för att kalla Sebastian Stakset och arrangera en offentlig samling med syfte att låta ett vittnesbörd om evangeliets kraft och verklighet beröra Gråbo. Därför kommer vi under året att be för dessa saker. Var gärna med och bär detta i bön redan nu. Hösten kan kännas långt borta men tiden går snabbt.
  • Församlingens familjer. Förra söndagen predikade jag kring familj utifrån Ordspråksboken och det är få gånger som jag fått så mycket positiv feedback. Uppenbarligen slog det an en ton i församlingen. Be att Gud hjälper familjer mer än bara håller ihop också frodas.
  • Tacka. Höstens frukostar var välbesökta och gruppen som ordnar med frukostarna i vår församling har uttryckt stor glädje över det fortsatt kommer människor och är med på frukostarna. Tacka Gud för att han drar människor inom hörhåll för evangeliet och att frukostarna ger en sådan mersmak

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo