På gång

Veckan börjar gå mot sitt slut men vill ändå skriva några ord från pastorn denna vecka, inte minst därför att jag kommer att vara bortrest under stora delar av nästa vecka. Jag kommer befinna mig i Örebro på den sista samlingen för den grupp med nyexaminerade pastorer som jag ingått i under 2 år. Det känns nästan lite vemodigt att avsluta den formen av handledning. Dessutom har jag blivit inbjuden att träffa blivande pastorer på Örebro teologiska högskola för att samtala med dem om hur det är att komma ut i tjänst i en församling. Men jag har istället fått möjlighet att ingå i en grupp på närmare håll i Equmeniakyrkans regi.

Under veckan som varit så har vår församling haft glädjen att få välkomna ett team av bibelskoleelever från Holsbybrunn. De har fått vara med och betjäna församlingen på många olika sätt i allt från konfirmandundervisning och evangelisation på Mjörnbotorget till att hjälpa till med praktiskt arbete hemma hos församlingsmedlemmar. På söndag får ni som ännu inte träffat dem stifta närmare bekantskap med dem på gudstjänsten.

Jag vill redan nu också passa på att nämna två saker som ligger framför. Den 15:e- 17:e mars, alltså om ungefär två veckor, så får vi tillfälle att söka Gud och be tillsammans med våra syskon i Centrumkyrkan och Svenska kyrkan. Det är nämligen ekumenisk bönehelg. Tider och hållpunkter kommer informeras om senare. Om vi hoppar ännu längre fram i tiden så väntar en dag om relationer, den 13:e april. Missa inte det.

Missa inte heller möjligheten att vara med i en 10 & 1 bibel-grupp. Jag har precis gjort färdigt ett studiematerial med temat ”Följ mig” och handlar om att leva i Jesus fotspår. Materialet innehåller sex stycken kapitel med rubriker som ”Frälst”, ”När jag misslyckas” och ”Förvandling”. På kyrktorget finns listor för dig som ännu inte är med i en grupp att skriva upp dig på eller om du är med i en grupp men skulle vilja testa att vara med i en annan konstellation. Är du redan med i en grupp och vill fortsätta i den så behöver du inte göra något särskilt.

Till uppbyggelse

De flesta kristna har någon gång upplevt att det kan vara svårt att be. Orden tar slut, koncentrationen brister, tankarna glider iväg. Min erfarenhet är att det då kan vara en stor hjälp att be utifrån Bibeln. Det är jag inte ensam om att ha erfarit. Under stora delar av kyrkans historia så har man praktiserat vanan att göra psaltarens sånger och böner till personliga böner. Men faktum är att vi hittar böner på en hel rad andra ställer i Bibeln också. Ett sådant ställe är i Paulus brev. Han ber ofta för sina läsare och låter dem veta vad han ber för dem.

Den här veckan skickar jag med ett stycke undervisning av min tidigare lärare Mikael Tellbe som handlar om Paulus böneliv. Inspelningen är från Filadelfiakyrkan i Stockholm.

 

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Från mörker till ljus. Kyrkorna i Gråbo har tillsammans bestämt sig för att kalla Sebastian Stakset och arrangera en offentlig samling med syfte att låta ett vittnesbörd om evangeliets kraft och verklighet beröra Gråbo. Därför kommer vi under året att be för dessa saker. Var gärna med och bär detta i bön redan nu. Hösten kan kännas långt borta men tiden går snabbt.
  • Frukost. Den 2:a mars är det herrfrukost och 23:e mars är det kvinnofrukost. Be att Gud välsignar allt arbete som frukostkommittén lägger ner och att frukostbesökarna också skall känna sig välkomna till andra samlingar i församlingens regi.
  • Tacka. För att vi fått en väldigt bra start på Alpha den här terminen. Två grupper träffas i kyrkan varje onsdag och en grupp träffas i församlingsmedlemmars hem.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo