På gång

Nu var det nästan två och en halv vecka sedan jag skrev ett ”Ord från pastorn.” Förklaringen ligger i ledighet under sportlov och en innan ledigheten hektisk vecka. Men nu skriver jag och det känns riktigt bra att vara igång efter flera dagars ledighet. Under kommande vecka väntar flera spännande och roliga saker.

Om ett par timmar möter vi tonåringar till konfirmationsläsning ännu en gång. Tidigare idag avslutade jag förmiddagens besök och andakt på Lilla Lundbygården och innan dess träffade jag tillsammans med Carina och Cecilia de övriga Gråboförsamlingarnas anställda till morgonbön för Gråbo och våra församlingar. Jag måste bara få säga att det känns väldigt positivt att vi kan stå så enade tillsammans som församlingar i arbetet för Guds rike i Gråbo. Det är tyvärr ingen självklarhet.

Under kommande vecka väntar sedan predikoförberedelser inför nästa vecka, fortsatt arbete med 10 & 1 Bibel-material, (på söndag kommer det förhoppningsvis finnas lappar uppsatta på kyrktorget för anmälan), planeringsmöte inför satsningen med Sebastian Stakset i höst och på fredag, ”Global Leadership Summit” i Göteborg, en dag om ledarskap i Smyrnakyrkan med talare från hela världen.

Till uppbyggelse

Jag har vid några tillfällen citerat från en andaktsbok jag har på mitt kontor, författad av väckelsegestalten Carl Olof Rosenius och ämnar göra så ännu en gång. Rosenius citerar Rom 15:2: ”Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.” och skriver sedan:

Kristus och hans exempel är den stora förebilden för allt som är heligt och gott. För de troende är hans föredöme också det käraste och starkaste drivfjädern till att göra det goda. Står du i förening med Kristus, och har du i honom ditt liv, din tröst och all din rättfärdighet, allt ditt hopp och din bäste vän, då måste det också vara din glädje att vandra som han vandrade och göra som han gjorde. Hur gjorde Kristus? Aposteln säger att han inte levde som det passade honom självHan sökte inte sitt eget goda eller sin egen ära utan sökte vårt goda och såg på förtappade syndares bästa. Han gav sig själv för oss. Han var inte nöjd med att bara för egen del vara vis, rättfärdig, prisad och härlig utan drog över sig förakt för att göra oss delaktiga av sin vishet, rättfärdighet och härlighet. Husandakt s 57

Om två veckor ska jag avsluta vår predikoserie om församlingens vision som vi haft under januari månad. Den kommer att fokusera på den sista delen i vår vision ”gör Guds rike synligt.” Det är vår längtan att som församling vara med och göra det till en verklighet i Gråbo. Min övertygelse är att mycket av det handlar om det som Carl Olof Rosenius skriver om här, att ta rygg på Jesus och i Jesus efterföljd söka vår nästas bästa. Det är utmanande, ja till och med svårt. Men med Jesu Andes hjälp så är det möjligt.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Från mörker till ljus. Kyrkorna i Gråbo har tillsammans bestämt sig för att kalla Sebastian Stakset och arrangera en offentlig samling med syfte att låta ett vittnesbörd om evangeliets kraft och verklighet beröra Gråbo. Därför kommer vi under året att be för dessa saker. Var gärna med och bär detta i bön redan nu. Hösten kan kännas långt borta men tiden går snabbt.
  • Tacka. För att vi fått en väldigt bra start på Alpha den här terminen. Två grupper träffas i kyrkan varje onsdag och en grupp träffas i församlingsmedlemmars hem.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo