På gång

Ikväll kommer en ny Alphakurs sätta igång. Det känns väldigt roligt att vi får bjuda in människor till att undersöka innehållet i den kristna tron på det sätt som sker i Alpha. Det är alltid lite nervöst innan en Alphakurs sätter igång eftersom man inte riktigt vet vilka som kommer eller hur grupperna kommer se ut. Men Gud har förmågan att överraska genom att dra människor till sig på ett förunderligt sätt. Vi hoppas och tror på en god start ikväll.

Imorgon kommer jag att spendera dagen med att förbereda söndagens predikan som kommer bli en blandning av tankar inför församlingens framtid, teologisk reflektion om Bibelns roll i ett kristet liv och textutläggning. Om du inte förstod hälften av vad jag menade med de orden, ja kom och lyssna på söndag!

Nästa vecka bär det iväg till Alingsås och planeringsträff inför vårens konfaläger som vi även detta år arrangerar tillsammans med Equmeniakyrkan i Alingsås och en rad andra församlingar.

Till uppbyggelse

Jag är ju inte uppvuxen i någon kyrklig familj. Första gången jag satte min fot i en frikyrkas kyrkbyggnad var jag 20 år gammal. Det betydde bland att många av de sånger och bibelberättelser som barn som växer upp i en församling lär sig var helt okända för mig. En sådan sång är sången Bygg inte hus på sandig strand som hämtar sin inspiration från Jesus liknelse om de två husbyggarna i Matt 7:24-27 och Luk 6:46-49 .

Trots att jag inte vuxit upp i en kristen familj så har jag stött på olika tolkningar av både sången och bibeltexterna ifråga i olika sammanhang. Inte sällan är tankegången ungefär följande: ”Vi måste tänka på vad vi baserar våra liv på. Vad vi bygger vårt livs hus på. Om vi inte bygger vårt liv på Jesus så rasar vårt livsbygge för eller senare samman. Vi måste bygga det på klippan, Kristus.”

Det låter väl kristet? Tro på Jesus och bygg ditt liv på honom som är klippan, det kan väl inte vara fel ? Nej det är onekligen inte fel att bygga sitt liv på Kristus. Men till skillnad från sången så säger Jesus inget om att bygga upp huset igen och orden handlar egentligen inte så mycket om att bygga sitt liv på Kristus som att ta hans ord på allvar. I Matteusevangeliet avslutar liknelsen ett längre textavsnitt som vi ofta kallar Bergspredikan och själva liknelsen inleds med orden:

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. (Matt 7:24).

Poängen är alltså att den som handlar efter det Jesus just förkunnat den är som en klok husbyggare. Ännu tydligare formulerat, den som hör vad Jesus säger och sedan också agerar på det vis Jesus beskrivit, den personen är en klok människa! I Lukasevangeliet inleds liknelsen om husbyggarna med en fråga:

Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem – jag ska visa er vem han liknar. (Luk 6:46)

När Jesus talar i Lukasevangeliet är alltså orden inte riktade till icketroende, orden uppmanar inte bara icke troende till att bygga sitt liv på honom. De är riktade till människor som kallar Jesus för Herre. Faktum är att situationen är densamma i Matteusevangeliet. Bergspredikan inleds nämligen med en beskrivning av hur folkskaror samlas kring Jesus och hur han då sätter sig ned för att undervisa, och allra närmast honom sätter sig hans lärjungar.

hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem (Matt 5:1a-2)

Så låter utmaningen från Jesus: ”Ta mina ord på allvar och lev efter dem.” Men missa inte vad motivet till uppmaningen är. Då kommer du likna en klok man, hans hus rasade inte samman utan bestod i stormen. Jesus erbjuder oss alltså  en stadig grund att stå på i en föränderlig tid. Sådant är livet i Jesus efterföljd. Utmanande men tryggare och stabilare än något den här världen har att erbjuda.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Årsmötet. Församlingen kommer snart att ha årsmöte, be att vi är lyhörda för Gud och vad han vill göra i Gråbo genom vår församling.
  • Alphakurs. Be att den Alphakurs som startar ikväll får bli betydelsefull för deltagarna och att många av dem finner en personlig tro på Jesus.
  • Tacka. För allt gott som han gjort under det gångna verksamhetsåret .

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo