På gång

Denna vecka har börjat och kommer fortsätta i förberedelsernas tecken. Idag förbereder predikan inför söndagen och kommer under veckan också fundera över nytt material till 10 och 1 bibel  och börja arbeta med vissa förberedelser inför konfaläger i april. Jag har också glädjen att få hälsa på i några av församlingens smågrupper för att uppmuntra och inspirera dem.

En annan sak som är på gång som jag finner särskilt spännande är förberedelserna inför en ny Alphakurs. Den 30 januari kl 18:30 kör vi igång med en provapåkväll. Missa inte möjligheten att be och fundera över om det finns någon i din närhet som du borde bjuda med på en Alphakurs. Alphaarbetet har burit stor frukt under nästan 20 år och om det skall fortsätta så behövs nya deltagare.

Till uppbyggelse

Söndagens predikotext är hämtad från Jesaja kap 45:22-24. Den inledande versen lyder så här: ”Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, för jag är Gud och det finns ingen annan.” Nu ska jag inte predika om evangelisation på söndag men när jag läser denna inledande vers förs ändå mina tankar till detta, att dela med sig av evangeliet. Gud tycks genom profeten uppmana hela världen att vända sig till honom. Det är en uppmaning och en inbjudan. ”Vänd er till mig”. Men som aposteln Paulus skriver på ett ställe”Men hur skulle de kunna åkalla den de inte kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? (Rom 10:14). Eller annorlunda formulerat hur skulle någon kunna vända sig till Herren om ingen berättar för människor om att det finns en möjlighet därtill?

Det finns några olika grundläggande motiv för en kristen att dela med sig av evangeliet till sin omgivning. För det första, Jesus befallde sina lärjungar att göra lärjungar av hela världen (Matt 28:18-20). Det går inte att göra lärjungar utan att berätta något om tron. För det andra, Gud förtjänar och har rätt till världens tillbedjan och han söker sanna tillbedjare (Ps 29:2, Joh 4:23). Det går inte att göra en människa till en tillbedjare av Gud utan att berätta något om tron. För det tredje, alla människor är dyrbara och älskade av Gud (Joh 3:16) och att betjäna människor genom att dela evangeliet med dem är att samtidigt tjäna Jesus. Jesus går till och med så långt att han säger att den som tar emot ett barn i hans namn tar emot honom(Luk 9:48).

Författaren Rebecca Manley Pipert fångar detta väl i boken Ut ur saltkaret. Hon skriver:

Vi måste se det värde och den värdighet som vår nästa äger. I en artikel i Campus Life skriver en ung sjuksköterska om sin väg till att börja se varje patient som en Guds avbild under ”den sorgliga skepnaden”. Elieen var en ave hennes första patienter, en som var totalt hjälplös. ”En cerebral aneurysm (brusta blodkärl i hjärnan) hade gjort att hon inte hade någon möjlighet att styra sin kropp, skriver sjuksköterskan. Så vitt läkarna förstod var Eileen helt medvetslös. Hon kände ingen smärta och uppfattade ingenting av det som pågick omkring henne. Det var sjukhuspersonalens sak att vända på henne varannan timme för att förhindra liggsår samt att sondmata henne två gånger om dagen.

Att sköta henne var en otacksam uppgift. ”När det är så här illa, sa en äldre sjuksköterska till henne, ”måste du avskärma dig känslomässigt från hela situationen. […] Följden blev att Eileen mer och mer betraktades som ett föremål, ett paket, och kommentarerna om rum 415 var grymma och hjärtlösa.

Men den unga sjuksköterskan beslöt sig för att inte behandla sin patient på det sättet. Hon talade med Eileen, sjöng för henne, uppmuntrade henne och till och med gav henne små presenter. En dag när det var ovanligt besvärligt och låg nära till hands att hon lär det gå ut över patienten, var hon speciellt vänlig. Det var Thanksgiving Day och hon sa till patienten: ”Jag har varit på dåligt humör på morgonen, Eileen, för jag skulle egentligen ha varit ledig i dag. Men nu är jag här och känner mig glad. Jag vill ju träffa dig på Thanksgiving Day. Vet du att det är idag?

Just då ringde telefonen, och medan hon vände sig om för att svara, kastade hon en blick på patienten. ”Plötsligt”, berättar hon, ”såg Elieen på mig och grät. Stora våta fläckar syntes på kudden, och hon skakade hela hon.”

Det var enda gången som Eileen visade några känslor, men det räckte för att sjukhusets personal skulle ändra attityd. – Ut ur saltkaret s 106

Berättelsen handlar inte om att dela med sig av evangeliet i ord. Men den belyser innebörden av det sista av motiven till att dela med sig av evangeliet. Alla människor har som Guds avbilder ett inneboende och okränkbart värde och alla människor är värderade och älskade av Gud. Därför är de värda att alltid behandlas med värdighet och därför är de också alltid värda att bjudas in till gemenskap med Gud. De är värda att få höra Guds utmaning och inbjudan ”Vänd er till mig”.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Årsmötet. Församlingen kommer snart att ha årsmöte, be att vi är lyhörda för Gud och vad han vill göra i Gråbo genom vår församling.
  • Återträff. På fredag kommer vår kyrksal fyllas av närmare hundra ungdomar som var med på nyårsläger i Trysil då Cecilia kommer att predika. Be att de får en välsignad återträff.
  • Tacka. Tacka Gud för nyårslägret som gick av stapeln i Trysil. En del av våra ungdomar och konfirmander var med och hade ett riktigt lyckat läger.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo