På fredagens Mötesplats Café, spelar Alf Källström Band klockan 11:30

Cafét är öppet 10-14.

Välkomna!