Helgen 10-12 november samlas vi tillsammans med Centrumkyrkan och Svenska Kyrkan för en bönehelg.

Fredag 10/11

Kl 18:00 Uppstart

Kl 21:00 Kvällsbön ledd av ungdomar från Equmeniakyrkan

Lördag 11/11

Kl 09:00 Morgonbön

Kl 15:00 Förbön för sjuka

Kl 18:00 ”Secret Church”

KL 21:00 Kvällsbön

Söndag 12/11

Kl 09:00 Morgonbön

Kl 11:00 Gudstjänst i olika kyrkor

Kl 18:00 Avslutning med bön och lovsång