På gång

Förra veckan var en intensiv vecka med bland annat medarbetarsamling för anställda i Göteborgsregionen, terminsavslutning på konfirmationsläsningen, hembesök, kalas hemma hos en av församlingens medlemmar som fyllde år och predikan på söndagen. Mitt i allt detta uteblev förra veckans ”Ord från pastorn”. Nu har det gått nästan ännu en vecka till och om bara några dagar är det julafton. På julaftonens kväll leder jag en julnattgudstjänst och då är du varmt välkommen att vara med, jag tror det kommer bli en samling då vi i stilla förundran får stanna upp inför julens stora under, att Gud kommit till oss som människa. Efter julen kommer jag att vara ledigt ett tag men är igång igen efter nyår. Då väntar bland annat Equmeniakyrkan vinterkonferens. Det kan därför dröja några veckor in på det nya året innan nästa ”Ord från pastorn finns att läsa”.

Jag vill därför, innan jag går på ledig helg och sedan ledighet i mellandagarna, passa på att önska hela församlingen god jul och ett välsignat gott nytt år. Jag bryr mig om er efter bästa förmåga och önskar inget annat än att ni skall få komma närmare Herren och leva era liv efter hans goda vilja. God jul!

Till uppbyggelse

När vi tänker på jul så leds ofta tanken till julevangeliet och med julevangeliet syftar vi vanligen på Lukas kända ord om hur hela världen skulle skattskrivas. Genom Guds försyn leder kejsarens befallning till att Jesus föds i Betlehem trots att hans jordiska föräldrar bodde i Nasaret, och så uppfylls skriftens ord. Men det finns en annan bibeltext som för min del sätter Jesus födelse i ett ännu större perspektiv, och det utan att ens nämna något om stjärnan på himmelen, de vise männen, skattskrivningen, krubban eller någon av de saker vi vanligen förknippar med Jesus födelse.

Texten jag tänker på återfinns i inledningen på Johannesevangeliet.

 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. […] 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss – Joh 1:1; 14.

Senare i inledningen på Johannesevangeliet så identifieras Ordet med Jesus. Det Johannes säger om Ordet är fascinerande. Han skriver för det första att Ordet var redan i begynnelsen. D.v.s Ordet är evigt, det fanns till redan innan tid och rum existerade. Han skriver för det andra att ordet var hos Gud, särskild från Gud men i nästa andetag så skyndar sig Johannes att lägga till att Ordet också själv var Gud. Det vi möter är några av de många nytestamentliga textavsnitt som utgör grunden för den kristna övertygelsen att Gud är treenig, tre personer i en Gud. Men vilken är kopplingen till julen?

Kopplingen är denna. När Lukas berättar om Jesus födelse och händelserna runt omkring den, om hur Gud uppfyller sina löften till Israel, om hur det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud, om änglakören som sjunger, då gör Johannes oss uppmärksam på vad som händer bakom kulisserna i julberättelsen. Likt en uvertyr som sätter tonen för hela Johannes berättelse om Jesus så målar han upp hur Gud genom Jesus Kristus trätt in i världen.

I Kristus möter vi den evige som träder in i tid och rum, den oskapade som träder in i skapelsen, den allsmäktige som ödmjukar sig, den allvetande som begränsar sig, den ofattbare som gör sig fattbar, den oändlige och outgrundlige som gör sig möjlig att omfamna. Allt detta sker när himmelens och jordens skapare antar en människas gestalt och blir lik oss. Allt detta sker när Ordet blir kött och det är detta faktum som skiljer Jesus från alla tidigare profeter i Gamla testamentet, alla tidigare kungar, alla tidigare företrädare för Gud. Ja det är detta som skiljer Jesus från alla andra människor i världshistorien och det är detta som gör honom fullständigt unik. Det är bara i Kristus som vi möter Gud själv i mänsklig gestalt.

Det kära vänner är vad vi får påminna oss om när vi firar jul då vi än en gång får bevittna och fira Guds födelse in i vår värld. Jesus är Ordet som blev kött.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Julen. Vi är många som längtar efter att få fira jul och tycker det är en härlig högtid. Men vi vet också att det finns personer i vårt samhälle som julen är en svår tid för. Be för alla som oroar sig inför julen att de detta år får goda minnen från julfirandet.
  • Valberedningens arbete. Valberedningen arbetar vidare och vi fortsätter att be att Gud kallar och fyller de platser
  • Tacka. Vi får fira jul till minne av Jesus födelse. Det är ett av de största undren i vår tro. Gud kommer till oss som människa. Tacka och prisa Gud.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo