På gång

När jag skriver den här texten gör jag det till sorlet av människor som samtalar och fikar. Det är alltså Mötesplats som dragit igång för terminen. Det är verkligen en mötesplats där vi som församling har möjlighet att möta människor som annars inte är vana kyrkobesökare. Till helgen väntar för min del ledig helg, vilket känns bra.

Efter en vecka med olika möten, personliga samtal med församlingsmedlemmar, en styrelsedag och en predikan på självaste valdagen hade jag, Cecilia och Carina den stora glädjen att i onsdags få möta 17 stycken blivande konfirmander och föräldrar till dessa. Det är alltid lite osäkert inför konfaupptakten exakt hur många konfirmander vi kan vänta oss. Vi hade fyra anmälda men planerade fika för många fler än så, och det gjorde vi ju helt rätt i. Gud är god som drar unga människor till sig och låter dem komma inom hörhåll för evangeliet.

Söndagen den 23 september kommer hela församlingen få möjlighet att stifta närmare bekantskap med årets konfagäng. Då ämnar vi nämligen att presentera konfirmanderna i söndagsgudstjänsten. Erbjudandet om att vara med och bidra med fikahjälp och andakt är fortfarande aktuellt. Tveka inte att höra av dig till någon av oss anställda så planerar vi in det.

Alpha och Andens gåvor

Som jag skrev förra veckan kommer du i höst ha möjlighet att hålla Alpha i ditt hem, med din hemgrupp, i din bönegrupp eller bibelgrupp. Är du intresserad av att använda det här materialet i din smågrupp så tveka inte att kontakta mig så hjälper jag dig och din grupp vidare. Ett tema som behandlas i Alphamaterialet är Den helige Ande och Andens gåvor men du behöver inte gå Alpha för att fördjupa dig inom detta område. Den 22:a september får vi besök av Linda Andersson, ordinerad pastor i Equmeniakyrkan och aktiv i New Wine-nätverket, för att undervisa om Andens gåvor och om att höra Guds röst.

Till uppbyggelse

Kommande söndags tema är ”Döden och livet”. Som vanligt finns för kyrkoåret ett antal texter angivna, Jes 26:19; 2 Kor 4:7−14 ; Joh 11:28−44  och Ps 107:18−22, och skildrar på något vis Guds förmåga att väcka de döda till liv igen. Inte minst handlar flera av texterna om hur Gud en gång i framtiden skall uppväcka oss och ge oss uppståndelsekroppar. Paulus uttrycker det så här: ”Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er.” (2 Kor 4:14).

Gud skall uppväcka oss med Kristus. Det är det kristna framtidshoppet sammanfattat i en enda kort mening. Men många gånger kan detta hopp kännas avlägset och långt borta. Kanske särskilt de gånger som det dagliga livet på den här sidan den slutliga uppståndelsen upplevs särskilt svårt. Om detta skriver den gamle väckelsegestalten Carl-Olov Rosenius vackert och hoppingivande:

O tröttna inte, du Guds barn! Du har ett svårt vägstycke att passera, men det kommer en annan tid sedan, så sant Gud inte skapat människan bara till lidande. Och liksom vi varit avbilder av den jordiska, skall vi också blir avbilder av den himmelska. Och den himmelska avbild är i allt motsatsen till den jordiskas. Till Kristi avbild hör först en andlig kropp, lik Kristi förklarade kropp – i stället för vanära en himmelsk ära och härlighet – i stället för sjuklighet och svaghet en evig hälsa, starkhet och evigt välbefinnande – i stället för sorg, rädsla, ångest och otrygghet en evig glädje, salighet och trygghet, en oändlig kedja av höga, himmelska glädjeämnen på Guds högra hand för evig tid – istället för synden, som här plågat oss, en evig orubblig helighet, kärlek och renhet.

Vi skall där kunna älska Gud helt och brinnande och i ett sådant tillstånd av lycka som vi här i tiden aldrig kunnat föreställa oss. Du har kanske någon gång under den första trolovningstiden med din Frälsare fått känna något av den tillkommande världens kraft och fått smaka hur ljuvlig Herren är. Du får medge att om denna upplevelse hade blivit evig, så hade det varit himmel och salighet redan här. Hur skall de inte bli, då den fullkomliga kärleken till Gud, Kristi kärlek boende i oss, också är den fullkomliga kärleken till Gud, också är den allra största salighet? Tänk, att i alla avseenden vara fri från allt ont, att känna sig alldeles helig och ren som en Guds ängel, att fullkomligt vara allt vad vi här ville och hungrade men aldrig nådde fram till. Tänk att aldrig mer behöva vara rädd för något ont och farligt, att ha en evig trygghet och salighet i den förklarade Frälsarens sällskap och att en gränslös inblick i Guds hemligheter.

Ett sådan liv är den underliga varelsen människan egentligen ämnad till.

Så du som kämpar trons kamp. Ge inte upp utan håll fast vid det hopp som livets Gud ger oss. Då skall du finna att du finner livet.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Vår nya ungdomsledare. Fortsätt att be för att Cecilia får en riktigt bra start och att hon känner sig hemma i församlingen.
  • Nya konfirmander. Be för alla de nya konfirmanderna. Be att konfagruppen snabbt smälter samman till en god gemenskap där vittnesbördet om Jesus få slå rot.
  • För vår överhet. Efter förra veckas val så är läget kring regeringsbildning fortfarande oklart. Be om att människor som inte söker makt utan som söker det bästa för vårt land skall hitta vägar framåt.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo