På gång

Ungefär jättesjuk så kan man sammanfatta veckan före sportlovet och sen blev det just sportlov. Men nu är jag på benen igen och dessutom tillbaka på arbetet. Hurra för det!

10 & 1 Bibel

Flera personer har frågat mig ”Blir det något mer 10 & 1 -Bibel”. Jag håller på och arbetar med material just nu och det kommer snart mer info och möjlighet att anmäla sig till en 10 & 1 Bibel-grupp.

Besök från Holsby brunn

Under vecka 9 välkomnar församlingen en grupp bibelskolestudenter från Holsby brunns internationella bibelskola. Bibelskoleeleverna kommer hit och får möjlighet att tjäna och hjälpa till i samband med olika saker som händer i församlingen. Det är ett fint sätt att få välsigna unga människor och ge dem möjlighet att tränas för tjänst i Guds rike och samtidigt själva bli välsignade. För den som vill finns också möjligheten att få bjuda hem gruppen på lunch, antingen bara på lunch eller om du vill ha hjälp med något praktiskt så kan du erbjuda lunch efter utförd uppgift. Kontakta Johannes för mer info.

Till uppbyggelse

Ett nytt programblad har blivit tryckt och finns att hämta på kyrktorget för den som vill ha ett sådant. I programbladet skrev jag en text som passar bra också i ”Ord från pastorn”.

I Josuas tredje kapitel gör Gud ett stort mirakel, han stillar Jordanflodens flöde så att Israels folk kan passera över floden på torr mark och träda in i det utlovade landet. Genom Josua instruerar Gud folket därefter att samla tolv stenar från Jordanfloden och resa dem som ett minnesmärke över vad Gud gjort för sitt folk. Gud gör det för att han vet att hans folk kommer behöver påminnas om vilka de är och vad Gud gjort för dem. Vi är inte annorlunda idag, vi behöver också påminna oss själva om att vi tillhör Herren och vad han gjort för oss. Kanske kan några av följande tips, som jag läste i artikel nyligen ge oss hjälp på vägen.

Tänk. Vilka händelser i ditt liv kan du se tillbaka på som tillfällen då Gud på ett särskilt vis uppenbarade sin närvaro och kraft i ditt liv? Kanske har du upplevt ett särskilt bönesvar, varit föremål för Guds ledning eller varit med om ett mirakel. Tänk på tillfällena i ditt liv då Gud varit nära ”Jag minns Herrens gärningar, jag minns dina forna under” (Ps 77:12).

Tacka. När du tänker tillbaka på vad Gud gjort i ditt liv. Låt ditt hjärtas tacksamhet väckas och med den glädjen. ”Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta” (Ps 9:1a).

Berätta. När vi har påmint oss själva och tackat Gud för hans godhet tveka inte att dela med dig av din berättelse. Dela med andra kristna som kan glädja sig tillsammans med dig och dela med dem som ännu inte känner Herren. ”Jag vill förkunna alla dina under.” (Ps 9:1b)

Detta är bra tips för oss var och en men i år är det också jubileumsår. Equmeniakyrkan Gråbo har funnits i etthundrafemtio år. Det kommer vi att uppmärksamma så att vi som församling tillsammans kan påminnas om Guds storhet och godhet. Under året kommer vi tillsammans ges möjlighet att tänka på och begrunda vad Gud gjort i vår församlings historia, vi kommer få möjlighet att uttrycka vår tacksamhet och inte minst vi kommer kunna berätta för varandra och andra om allt Gud har gjort.

Låt oss samtidigt blicka framåt! Gud är god. Han vill förnya sina gärningar i vår tid och möta människor på nytt. Låt oss tro på det och verka för Guds rikes synliggörande i Gråbo under 2020!

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • 150-års firande. Be att jubileumsåret, då församlingen firar 150 år blir inspirerande och ger framtidstro.
  • Konfirmandläger. I april månad så kommer vi åka bort med våra konfirmander på läger. Be redan nu för ett gott läger.
  • Tacka. Vid årsmötet fick vi välkomna fem nya medlemmar till församlingen. Tacka Gud för dem och be att de får finna sig till rätta.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo