På gång

Nu väntar ledig helg! Efter en intensiv vecka med start redan förra söndagen, konfirmationshajk och påföljande gudstjänst så väntar för min del en ledig helg. Under veckan som gått har jag bland annat arbetat med förberedelser av en dopskola, haft träff med mötesledare och tillsammans med Johannes arbetat igenom hur vi ska fira nattvard under tiden som pandemin fortgår. En rolig nyhet är att min kollega och vår pastor Carina Hult är tillbaka i tjänst efter sin sjukskrivning. Det känns gott att få ha henne med igen i arbetet i församlingen.

Gudstjänst på söndag

Vi har under två söndagar gjort ett försök att hålla två gudstjänster för att möjliggöra för fler att delta. Av lite olika skäl så kommer vi fortsättningsvis hålla en gudstjänst per söndag. Regeringen har annonserat att de är på väg att fatta beslut om förändringar i restriktionerna kring antalet personer som får samlas i offentliga samlingar men tills vidare bokar du som brukligt plats i förväg. Du som medverkar i gudstjänsten på ngt vis, som musiker, mötesledare, mötesvärd, fikaansvarig, tekniker, etc behöver inte boka din plats. Det är antalet besökare utöver medverkande som är begränsat till 50 personer. Du bokar din plats på följande länk: https://magnetevent.se/Event/gudstjanst-410-39265/

Du som inte har möjlighet att finnas med på plats kan delta i gudstjänsten via webben på församlingens YouTube-kanal. Som du hittar här: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA

Om du har någon i din närhet som behöver hjälp att boka en plats så hoppas jag att du är villig att hjälpa dem med det. Det går också bra att ringa till mig på 0729-75 82 03 om du eller någon i din närhet vill boka en plats via telefon istället för internet.

Nattvard på söndag

På söndag kommer vi att fira nattvard. Nattvardsfirandet kommer se lite annorlunda ut än vad vi är vana med. Förändringarna som gjorts syftar som du förstår till att minska risken för smittspridning i samband med nattvarden. Johannes som predikar och leder nattvarden på söndag kommer att ge tydliga instruktioner för hur det hela kommer att gå till. Du som inte har möjlighet att finnas på plats i kyrkbyggnaden kan följa med i nattvarden hemifrån. Du får gärna införskaffa alkoholfritt vin eller druvjuice och någon form att bröd att dela ut i ditt hem.

Till uppbyggelse

Den här veckan kan du som läser Ord från pastorn ta del av en lite längre version av den text som jag skrev till programbladet för kommande verksamhetsperiod. Håll till godo.

När jag just hade börjat min pastorstjänst i Gråbo så höll jag en predikoserie i vilken vi undersökte en rad kristna praktiker, alltså saker som kristna gör regelbundet, och frågade oss varför vi gör dessa saker. När vi nu, efter en tids uppehåll, återigen firar gudstjänst med folk på plats så aktualiseras frågan om varför vi firar gudstjänst överhuvudtaget.

Är det för gemenskapens skull? Eller är kanske för att vi skall lära oss nya saker? Är det möjligen för musikens skull, för att ge gudstjänstbesökarna en musikalisk upplevelse?

Om det främst handlar om att möta behovet av social gemenskap så kan man ju tycka att det hade räckt med att träffas till kyrkfika. Om det är meningen att gudstjänsten primärt är ämnad att vara en plats för informationsinhämtning och kunskapsförmedling, ja då finns det nog bättre former. Olika kurser eller klasser där den enskilde individen får uppgifter och läxor är nog mer effektiva. Om det är för att ge gudstjänstbesökaren en musikalisk upplevelse så är det ju, om man ska vara krass, enklare att lyssna på musik hemma eller häftigare att gå en på en stor konsert. Då får du ju dessutom välja musik själv!

Så vad är poängen med att samlas i princip varje söndag under ett helt år, år efter år? Två teologer, Alan och Eleonor Kreider, skriver tankeväckande om gudstjänstens plats i en kristen människas liv i boken Worship and Mission After Christendom:

I ett liv som värderar Gud, måste det finnas stunder av avskild uppmärksamhet riktad mot Gud som vi kallar för ”gudstjänster” […] Dessa är inte summan av vad tillbedjan är, men de är en essentiell del av tillbedjan […] De är essentiella därför att om vi inte ger Gud specifika, dedikerade tillfällen då vi verbalt och rituellt tillskriver Gud värde, så kommer vi snart att inte tillskriva Gud något värde överhuvudtaget. – s10

Det makarna Kreider sätter fingret så väl på är att vanan att samlas till gudstjänst är ett konkret och påtagligt uttryck för att vi värderar Gud, han är värd att ges koncentrerad och avsatt uppmärksamhet. Samtidigt så formar våra vanor oss. Har jag vanan att borsta mina tänder så kommer de att hålla bättre. Har jag vanan att motionera så kommer jag må bättre. Så formas också trons människa av sina gudstjänstvanor. Även om hon inte kommer ihåg vare sig vilka sånger som sjöngs eller vad predikanten sa i en gudstjänst för tre månader sedan så gör det något med oss när vi tillsammans söker Guds ansikte, lovsjunger hans namn, ger av våra medel, lyssnar till förkunnelsen av hans ord och ger gensvar i bön, d.v.s när vi firar gudstjänst. Vanan att regelbundet samlas till gudstjänst formar och ger näring åt den troende människan i hennes strävan att tillskriva Gud det värde som han förtjänar.

Kreider och Kreider skriver senare i samma bok så här om vad som händer en söndag förmiddag:

Det primära uttrycket för kristen tillbedjan är att samlas och tillsammans tillskriva Gud värde. Själva samlandet i sig, att återkommande och regelbundet dyka upp, är av avgörande betydelse. Det uttrycker, på ett konkret sätt, att denna Gud, och enbart denna, bland en uppsjö av andra åtaganden och möjligheter, är värd vår odelade överlåtelse och trohet. Vidare är själva handlingen att samlas tillsammans ett uttryck för att detta folk, snarare än andra sociala grupperingar, utgör vår primära familj. Den är mångfaldig i sin komposition; en del av dess medlemmar är väldigt olika oss; en del av dess medlemmar tycker vi kanske inte ens om. Men vi har fler ”släktträffar” med denna familj än någon annan biologisk familj s 130 

Som barnförälder vet jag vilket strul det ibland kan vara att överhuvudtaget komma iväg till en gudstjänst. Barn ska kläs på och stuvas in i en bil och väl på plats har det hänt mer än en gång att något av barnen yttrat de klassiska orden ”Jag har tråkigt”. Jag är inte heller främmande för den där känslan av att inte ”känna för” att ta mig till söndagens samling. Särskilt om vädret är fint eller om jag har ärenden jag bara måste hinna göra under helgen.

Då är det uppmuntrande att reflektera över vad Kreider och Kredier skriver. Att själva samlandet i sig, att regelbundet dyka upp, vara med och fira gudstjänst är ett uttryck för att jag vill ge Gud den främsta platsen i mitt liv. Jag vet inte om du tänkt på strulet på söndagmorgonen för att få barnen med till gudstjänst som en form av tillbedjan men det är vad det är! På samma sätt så är det ett uttryck för tillbedjan att regelbundet komma samman år ut och år in.

Med dem orden sagda så ser jag fram emot att fira många gudstjänster med Equmeniakyrkan Gråbo.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be för hela coronasituationen, om beskydd och att pandemin skall komma till sitt slut.
  • Konfirmanderna. Be för den nya gruppen av konfirmander.
  • Vår teamare. Be att Hanna, vår teamare, blir välsignad och får vara till välsignelse i vår församling.
  • Mötesplats. Be för Mötesplats som startat igen. Be att det får ske betydelsefulla möten.
  • Tacka. Tacka Gud för gemenskapen mellan församlingarna i Gråbo. Det är en förmån att församlingarna ”drar åt samma håll”.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo