På gång

Jag hoppas att du som läser hade ett fint jul- och nyårsfirande. Efter julens och nyårsdagens gudstjänster hade jag möjlighet att vara ledig ett par dagar. Men nu är vi igång igen. Ett nytt år och en ny termin ligger framför oss och snart är det årshögtid! Förra veckan arbetade jag bland annat med förberedelser inför en begravningsgudstjänst, söndagens predikan och planering av kommande konfirmationstermin. Den här veckan har hittills innehållit terminsuppstart med konfirmanderna, planering av predikoserie i vår och idag (onsdag) möte med församlingsrådet och därefter medverkan vid sopplunch. På söndag skulle jag ha predikat men kommer på fredag åka hem till Dalarna för begravning av min morfar som gått bort. Carina och jag har därför bytt predikotillfälle.

Några har kanske undrat vad det blivit av annonserna i Lerums tidning. Det undrar jag också! Det har varit en hel del strul med dessa senaste tiden, trots inskickade annonsmanus. Det kommer att föras samtal med Lerums tidning så annonseringen ska förhoppningsvis fungera bättre. Utöver denna lilla notis så finns det några saker som jag skulle vilja nämna lite särskilt.

Församlingen 150 år

Under året som kommer så fyller vår församling 150 år, vilket vi kommer uppmärksamma på olika vis under året. Sedan tidigare var en uppstart av jubileumsåret planerat till lördagen den 18:e januari. Den samlingen blir inte av. Men mer info om jubileumsåret kommer vid årshögtiden.

Mission i Rumänien

För några veckor sedan berättade Gunilla Lindell lite om det missionsarbete i Medgidia i sydöstra Rumänien som vår församling är engagerad i. Där finns församlingen Biserica Betleem som likt vår församling arbetar på olika vis med att göra Guds rike synligt. Ett projekt som är värt att nämna är de ”communitycenter” som församlingen driver tillsammans med en amerikansk missionsorganisation. Där får barn och unga från fattigare förhållanden möjlighet att äta sig mätta, få skoluniformer och ta del av viss hälsovård. Du kan ta reda på mer om arbetet på steppingstonemissions.org/projects. Församlingen har ingen hemsida men om du kan Rumänska eller vill ta del av en del bilder så hittar du dem på Facebook: www.facebook.com/Betleem/

Pannkakor på torget

Under hösten så arbetade alla församlingar i Gråbo med att möta människor på Mjörnbotorget. Vi bjöd på pannkakor och samtal. Ibland handlade samtalen ”bara” om trevlig samvaro. Andra gånger kom samtalen att handla om livet med och tron på Jesus. Erfarenheterna av detta höstens försök var goda så vi vill tillsammans med Centrumkyrkan och Svenska kyrkan fortsätta träffa människor på detta vis, göra kyrkorna lite mer synliga och när tillfälle ges dela med oss av vår tro. Vi finns på torget ungefär varannan fredag kl 15.00-18.00.   Om du har möjlighet och en önskan att vara med, tveka inte att säga till mig eller Carina. Man behöver inte vara med varje gång, och man behöver inte ens prata med människor om man inte vill det! Då kan man steka våfflor och hjälpa till med det praktiska.

Till uppbyggelse

Under våren kommer förkunnelsen, med start efter årsmötet, ha vad som skulle kunna kallas en själavårdande inriktning. Förhoppningsvis är all förkunnelse till uppbyggelse för människor men under ett antal söndagar så kommer predikningarna bland annat adressera teman som självbild, stress, dåliga vanor, beroenden, tvivel, besvikelser och oförlåtelse. Poängen med att lyfta sådana ämnen är inte att trycka ned människor och säga till dem att de borde skärpa sig och styra upp sina liv. Poängen är att lyfta saker som alla människor i olika utsträckning påverkas av för att se hur Jesus vill hjälpa oss och göra oss fria att följa honom. Grunden för att Gud gör detta i våra liv är det som förra söndagens predikan handlande om. Han älskar oss. Därför att Gud älskar oss så är han verksam i våra liv och arbetar med oss. C.S Lewis, som jag har citerat många gånger tidigare har formulerat det mycket väl:

En kristen tänker inte att Gud kommer älska oss därför att vi är goda, utan att Gud kommer att göra oss goda därför att han älskar oss.

Det börjar med Guds kärlek. Han har älskat först. Så långt är nog många med men stämmer det där andra verkligen? Gör Gud verkligen en kristen person till en bättre person? Är inte en kristen människa precis som alla andra människor. Vi brukar i alla fall ofta vilja betona det och säga att som kristna är vi inte bättre än någon annan, vi är samma skrot och korn. Sett ur ett perspektiv är det sant. Vi är människor med våra fel, brister och synder. Men jag vågar samtidigt påstå att Lewis har rätt. Gud är verksam, han fostrar och formar. Tänk på Paulus ord i Galaterbrevet: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning” (Gal 5:22-23). Detta är effekten av att Guds Ande tar sin boning i en människa och arbetar i henne. Nej vi behöver inte och ska inte jämföra oss med icke troende människor och framhäva vår förträfflighet. Däremot kan vi lita på att Gud gör oss var och en mer lika Kristus så att vi är mer kärleksfulla, har mer tålamod, upplever mer glädje och frid och uppvisar större självbehärskning än vad vi hade gjort utan Andens närvaro i våra liv.

Därför vågar jag frimodigt tro inför predikoserien jag nämnde ovan att Gud ska använda förkunnelsen under våren och göra någonting med oss som resulterar i att mer av Andens frukt blir synlig i våra liv. Och vem vill inte se mer av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet, mildhet och självbehärskning i sitt liv?

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • 150-års firande. Be att jubileumsåret, då församlingen firar 150 år blir inspirerande och ger framtidstro.
  • Årsmötet. Be att Gud hjälper oss att ta ut en god inriktning inför det nya året.
  • Allt som drar igång. Snart börjar allt ifrån Mötesplats till Nyingscout. Be om Guds välsignelse över starten.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo