På gång

Har fortsatt arbeta hemifrån den här veckan men eftersom våra ordinarie samlingar till största delen är pausade så går det förvånansvärt bra. Hoppas dock att det som sitter i hals och luftvägar skall släppa snart så jag inte behöver hålla mig undan människor riktigt på samma sätt som jag gjort den senaste veckan. Från hemmet (och kontoret i kyrkan när ingen annan är på plats) har jag dock jobbat vidare med lite av varje. Redan nu hinner jag börja förbereda och tänka på innehåll till församlingsdag i höst (be gärna att den blir av).  Verksamhetsrådet träffades förra veckan för att planera inför den kommande verksamhetsperioden och spåna inför framtiden och där finns lite efterarbete att göra samtidigt som det är lite besvärligt att planera inför framtiden när den är så oviss. Jag funderar också lite på hur jag kan göra hembesök hos församlingsmedlemmar som fyller år som inte kan få ett vanligt hembesök, tror ändå att jag åtminstone kan åka och lämna en blomma på farstun. Det är mycket som blir lite annorlunda nu men jag är övertygad om att Gud är med och till och med kan bringa något positivt ur det som sker. Inte minst tänker jag att den här perioden kan vara ett tillfälle för många att sänka tempot lite. Det är nog faktiskt en ganska bra sak.

Onsdagsandakt

En rolig sak som jag jobbat med idag är igångsättande av en ”Onsdagsandakt”, webbsända onsdagsandakter som kommer sändas på församlingens YouTube-kanal onsdagar kl 18.00. Först ut är Carina Hult som tillsammans med Annmarie Swärd håller i en andakt för oss att ta del av. Jag tror att det är viktigt att vi i en tid som denna hittar olika saker som håller samman oss som församling även när vi inte kan ses på samma sätt som vi önskar. Många av församlingens mindre grupper är pausade, vi har inte fysiska gudstjänster mm, då är det värdefullt att kunna vara med i saker som sker i församlingens namn för att kunna känna en fortsatt församlingstillhörighet. Jag och Carina hoppas att det ska finnas fler personer i församlingen som kan tänka sig att hålla i en andakt av detta slag. Det är inte så svårt att ordna, hugg tag i din telefon eller surfplatta och spela in en snutt med dig själv där du läser ur en andaktsbok, delar ett vittnesbörd eller läser en bibeltext. Sen hör du av dig till mig så hjälper jag dig vidare med hur du går tillväga för att få videofilen skickad till mig.

Arbetsdag på pastorsbostaden

Fastighetsrådet har bjudit in till en arbetsdag på pastorsvillan. Så du som är under 70 år, frisk och kry, är välkommen att komma och hjälpa till på lördag kl 09.30.

Webbsända gudstjänster

Under en överskådlig framtid så fortsätter vi att sända våra gudstjänster via webben. Webbsändningen sker via YouTube på församlingens YouTube-kanal. Gå gärna in på den och prenumerera. Adressen till kanalen är: https://www.youtube.com/channel/UC6cvj4wkK-klPG1yU2wCBjA Anledningen till att vi har en sådan konstig adress är att YouTube kräver att man har 100 prenumeranter för att vi ska kunna välja en bättre adress med församlingens namn.

Till uppbyggelse

Trots att det gått snart två veckor sedan vi firade påsk så dröjer mina tankar kvar vid påskberättelsen. Det är i synnerhet en text som fastnat hos mig, ja det är till och med en enda vers som talat till mig i synnerhet. Versen i fråga återfinns i Matt 26:30.

När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Olivberget.

Versen är hämtad från Matteus skildring av den måltid i vilken Jesus instiftar nattvarden. Jesus äter en judisk påskmåltid med sina lärjungar och han är väl medveten om vad som väntar honom. Faktum är att Jesus tycks varit medveten om vad som väntar honom en längre tid. I Matteusevangeliet så förutsäger Jesus sin död död tre gånger och den sista av dessa förutsägelser sker i samma kapitel som Jesus firar nattvard.

Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.

Det är en sak att drabbas av en olycka på ett oväntat och överraskande vis. Men det är en annan sak att veta om att något svårt är på väg mot en. Det kan å ena sidan ge oss tid att förbereda oss på det som komma skall. Men det innebär också att det finns tid för oro och fruktan att gripa tag om oss. Det är därför som jag förundras så över den där korta notisen om att Jesus och hans lärjungar gick ut till Olivberget ”När de sedan hade sjungit lovsången”. Jesus vet vilket lidande som väntar honom. Rädsla, fruktan, oro och ångest har haft gått om tid på sig att anfalla och så tvivel in i Jesus hjärta. Något senare samma kväll så säger han precis detta rakt ut till sina lärjungar med orden: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds.” (Matt 26:38).

Ändå sjunger han lovsången. Han vet vad som väntar. Han vet vad som skall ske. Och han sjunger lovsång. Matteus ger oss inte något namn på sången ifråga. Men senare judiska texter beskriver hur det var judisk tradition att sjunga Ps 113 – 118 i samband med påskmåltiden. Lovprisningspsalmer som hyllar Israels Gud. I förtröstan på Gud kunde Jesus lovsjunga Israels Gud trots att han stod inför sitt livs största utmaning.

Jesus har gått före och visat vägen. Jag vill inte skriva det så att det låter banalt eller som att jag skulle förminska någon människas svåra omständigheter. Men Jesus visar oss att det i och genom allt går att lova Gud för vem han är och hand nåd som är evig. Mer än så, han är inte bara ett exempel för oss. Genom sin död, därför att han valde att i förtröstan möta sitt livs svåraste utmaning, så har han gjort det möjligt för oss att leva i relation med den Gud som bär genom allt.

Om inte för något annat så är Gud alltid värd att ta emot vårt lov.

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Corona-virsuet. Be att Gud stoppar spridningen av viruset och ger makthavare och myndigheterna vishet att hantera situationen på bästa vis.
  • Uthållighet. Vi är nog många som börjar bli lite trötta på hela den här Coronasituationen. Be att Gud hjälper oss alla att vara uthålliga och inte börja slarva med att följa myndigheternas riktlinjer.
  • Alla som håller sig hemma. Många i vår omgivning håller sig hemma och undviker sociala kontakter. Be att det blir ett tillfälle för människor att söka och möta Gud.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo