På gång

Vi har haft en fin påsk tillsammans med många samlingar i vår församlings regi i vilka vi följde passionsberättelsen dag för dag. Jag måste säga att för egen del var den gångna påsken en av de bästa jag haft. Det har känts väldigt gott att under en särskild tid fokusera på det som är centrum i den kristna tron. Det jag hört från församlingens medlemmar är att många delar erfarenheten av den gångna påsken verkligen varit till uppbyggelse och uppmuntran på olika vis. Inte minst har jag hört flera församlingsmedlemmar nämna torsdagens Getsemanestund och påskdagens musikalinslag i gudstjänsten som två höjdpunkter.

Igår drog arbetsveckan igång igen med konfirmationsundervisning och samling med styrelsen och ungdomsråd för bön och samtal. Tiden går snabbt och snart är vi framme i maj och konfirmationshögtid men innan dess skall vi åka på konfirmationsläger. Faktum är att det bär av på konfaläger redan nu på torsdag! Om tidigare erfarenheter upprepar sig så väntar roliga och för somliga kanske till och med livsförvandlande dagar. Vi kommer tillbaka på söndag eftermiddag då jag räknar med att vara rejält slutkörd efter många aktiviteter, lite sömn och mycket tid med härliga konfirmander. Förhoppningsvis är jag inte bara trött utan också mycket glad över vad Gud gjort i konfirmandernas liv.

Kyrkfika special!

Den 5:e och 12:e maj är det inget vanligt kyrkfika i vår kyrkbyggnad efter gudstjänsten. Istället vill vi peppa varandra att bjuda hem varandra på kyrkfika. Ta tillfället i akt och bjud med någon i församlingen som inte känner så väl men som du tänker det vore roligt att träffa. Vi hjälps åt och ser till att ingen blir utan inbjudan. Bättre att få för många inbjudningar än ingen alls!

Till uppbyggelse

Det finns en bok som inte längre finns att köpa i nytryck på svenska. Den heter Lär känna Gud och är skriven av en nordamerikansk teolog och författare vid namn J.I Packer. Jag har nog vid något tillfälle säkert citerat den här boken tidigare men vill denna vecka skicka med ett utdrag ur sagda bok. Du kan se det som en epilog till vårt påskfirande. För påsken handlar om Guds nåd och barmhärtighet och J.I Packer skriver välformulerat om Guds nåd. Packer skriver:

Inom den gamla hedendomen föreställde man sig att varje gud för sin egen välfärds skull hade behov av sina tillbedjare. Gudens välstånd var beroende av tillbedjarnas tjänster och gåvor. Modern hedendom har en liknande tanke, nämligen att Gud på något sätt skulle vara skyldig att älska och hjälpa oss hur litet vi än förtjänar det. […] Men den uppfattningen har ingen grund i bibeln. Bibelns Gud är inte beroende av oss människor för sitt välbefinnande (se Ps 50:8-13; Apg 17:25).

Inte heller när vi har syndar har han någon skyldighet att visa oss sin godhet. Vi kan endast kräva rättvisa av honom – och rättvisa betyder för vår del fördömelse. Gud är inte förpliktigad att tycka synd om oss och förlåta oss. Om han gör det så är det hans sak. Ingen tvingar honom till det. ”Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävan, utan på Guds förbarmande”, Rom 9:16. Nåden är fri i den bemärkelsen att den har sitt ursprung endast hos Gud själv och i att den utgår från honom som är fri att döma eller frikänna. Endast när vi inser det börjar vi fatta nåden som bibeln beskriver den. […]

Guds nåd är kärlek som fritt visas syndare oavsett vad de har gjort. Det är när Gud visar godhet mot människor som egentligen inte förtjänar annat än stränghet och inte har orsak att förvänta sig något annat än stränghet. – Lär känna Gud s143-145

Vad Packer försöker sätta ord på är det faktum att Gud inte är skyldig att älska oss men att han gör det ändå! Kärleken flödar fram ur Gud som vatten flödar fram ur ett källsprång och han gör oss till föremål för sin kärlek. Den kärleken ledde till påskens händelser som vi nyss påmint oss själva om. Det är som sångförfattaren skriver:

Kärlek vid som oceaner, nåd så väldig som en flod
när vår Herre för oss alla offrar sig, sitt dyra blod
Vem kan avstå sådan kärlek, motstå nådens verklighet
Hjärtats sång om Jesu kärlek sjungs var dag i evighet

Ifrån korsets fot det flödar fram en källa klar och ren
Från Guds hjärtas djup den väller,
bär Hans liv till var och en
Nåd och kärlek strömmar alltid ifrån höjden till var tid
Den vill fylla hela jorden, kyssa den med Herrens frid

 

 

Förbön och tacksägelse

Den här veckan får du som ber gärna be för:

  • Från mörker till ljus. Kyrkorna i Gråbo har tillsammans bestämt sig för att kalla Sebastian Stakset och arrangera en offentlig samling med syfte att låta ett vittnesbörd om evangeliets kraft och verklighet beröra Gråbo. Därför kommer vi under året att be för dessa saker. Var gärna med och bär detta i bön redan nu. Hösten kan kännas långt borta men tiden går snabbt.
  • Nya boenden till killarna som bor i kyrkans källare. Boendet i källaren strån under avveckling och tre av killarna har fått nya boenden. Men fem killar bor fortfarande kvar. Be att Gud öppnar dörrar och ger dem möjlighet att bo kvar i Lerums kommun så att de kan fortsätta studera.
  • Församlingens unga. Det finns många yngre i vår församling och det är en glädje. Be att Gud leder oss att på bästa sätt stötta och förmedla tro till barn och unga.
  • Konfirmationsläger. Det är snart dags för konfaläger. Be att det blir ett läger där konfirmanderna får viktiga möten med Gud och att grupptryck inte skall vara ett hinder för dem att säga ja till Jesus.
  • Tacka. Tacka Gud för hans godhet och nåd som uppenbaras mer än något i påskens händelser och tacka Gud för att vi fått möta hans Son Jesus Kristus på nytt under Stilla veckan.

/Andreas Engström
Pastor och föreståndare
Equmeniakyrkan Gråbo