På gudstjänsten den 11 mars gästas vi av Nårungakören

 

Nårungakören är trots sin ålder en högst levande kör. Den startade redan på 1880-talet och räknas till f d Svenska Missionsförbundets allra äldsta körer med kontinuerlig verksamhet sedan starten.

Kören har sin hemvist i Nårungabygden utanför Vårgårda i Västergötland och är en församlingskör verksam i Equmeniakyrkan i Ljurhalla.

Kören består av 25 medlemmar och leds av Hans-Lennart Raask sedan mer än 30 år. Repertoaren är allsidig och innefattar allt från gamla kända läsar- och väckelsesånger i moderna och medryckande arrangemang till nyskriven evangelisk sångrepertoar.

Körens dirigent och pianist Hans-Lennart Raask är en flitig kompositör och arrangör och finns representerad i en mångfald sång- och psalmböcker. Han medverkade bl a i den populära TV-serien ”Minns du sången” och har under årens lopp ackompanjerat många av Sveriges mest kända sångsolister. Vid Nårungakörens framträdanden ger kören och dess solister prov på många av hans sånger.

Nårungakören är en efterfrågad kör och har gjort och gör många resor runtom i landet men även internationellt med uppskattade besök i en mångfald församlingar.