Mötesplats är inställt hela vårterminen p.g.a Corona. Om det skulle ske någon oförutsedd förändring meddelas detta här på hemsidan